บทความพระพุทธศาสนา

คาถากันงู คาถาป้องกันงู คาถาใส่กุญแจปากงู คาถางูไม่กัด

28 สิงหาคม 2020 | คาถา
คาถากันงู คาถาป้องกันงู คาถาใส่กุญแจปากงู

คาถากันงู

อะงุดพญาครุฑจะเดิน.

คาถากันงู (อีกบท)

ฆอ งอ.

  • คาถากันงู 2 บทนี้ ให้ภาวนาเดินกำหัวแม่มือไปงูอ้าปากมิออกแล
  • คาถาเป็นความเชื่อมาแต่โบราณ ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ตามที่คาถากล่าวไว้ทั้งหมด ฉะนั้น โปรดใช้สติปัญญา วิจารณญาณในการนำไปใช้