บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญช้างหมอบหลวงปู่ดูลย์ อตฺโล ปี พ.ศ.๒๕๒๑

27 พฤษภาคม 2020 | พระเครื่อง
เหรียญช้างหมอบหลวงปู่ดูลย์ อตฺโล  ปี พ.ศ.๒๕๒๑
เหรียญช้างหมอบหลวงปู่ดูลย์ อตฺโล ปี พ.ศ.๒๕๒๑

เหรียญช้างหมอบ หลวงปู่ดุลย์ อตฺโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ สร้างในปี พ.ศ.2521
เหรียญหลวงปู่ดูลย์ ช้างหมอบหากเป็นเนื้อทองแดงแบบธรรมดานี้จะมี 2 บล็อก ได้แก่
1.บล็อกตัวหนังสือหัวกลม
2.บล็อกตัวหนังสือหัวเหลี่ยม
นอกจากนั้นยังมีเหรียญบางส่วนจะสลับด้าน หน้าจะเป็นบล็อกตัวหนังสือหัวกลม ส่วนด้านหลังจะเป็นเป็นบล็อกตัวหนังสือหัวเหลี่ยม หรือบางทีหน้าเหลี่ยมหลังกลมก็มี

แต่ส่วนมากหากเป็นห้รียญบล็อกตัวหนังสือหัวกลมเหรียญจะหนากว่าบล็อกตัวหนังสือหัวเหลี่ยมเล็กน้อย

โค้ดตัวน่าจะย่อมาจากชื่อของหลวงปู่ดูลย์ ส่วนตัว ย่อมาจากชื่อวัด บูรพาราม

ในส่วนของโค้ต ตัว และ ตัว บางเหรียญตอกตัว หรือในบางเหรียญตอกเฉพาะตัว แต่ก็ยังมีบางเหรียญที่ตอกทั้งตัว และตัว

เหรียญรูปไข่ด้านหลังเป็นช้างหมอบหลวงปู่ดุลย์ เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ด้านเมตตา แคล้วคลาดและคงกระพัน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ช้างหมอบ ชูดดอกบัว หมายความว่าแม้แต่ช้างซึ่งเป็นสัตว์เดรัฐฉานยังรู้จักบุญคุณโทษ รู้จักสิ่งที่ควรทำ ไม่ควรทำ รู้จักการสร้างบุญ รู้จักการพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น เมื่อได้พบพระอริยเจ้าแล้วไม่ละเฉย ถือโอกาสทำบุญเพื่อพัฒนาภพภูมิของตนเองให้ดีขึ้นอีก เมื่อละไปแล้วอาจจะเข้าถึงสุคติคือเทวโลก

พุทธคุณเหรียญช้างหมอบหลวงปู่ดุลย์

เหรียญนี้นอนกจากเต็มเปี่ยมด้วยบารมีหลวงปู่ดูลย์แล้ว ด้านหลังเป็นรูปช้างถือดอกบัวหมอบ ผมเชื่อว่าส่งผลอิทธิคุณในด้านนี้ ได้แก่

  • เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ซึ่งขาดไม่ได้อยู่แล้วในพระสายกรรมฐาน
  • ความอ่อนน้อมถ่อมตน นั่นหมายถึงการเอาตัวรอดได้ เข้ากับคนได้ เข้ากับสถานการณ์ได้
  • พลิกดวง พลิกชีวิต ช้างแม้เป็นสัตว์ได้นำดอกบัวมาถวายทำบุญกำลังพลิกชีวิตอัตภาพของตนจากการเป็นสัตว์เดรัฐฉานสู่มนุษย์รู้จักดีชั่ว เมื่อละไปแล้วย่อมสู่คติโลกสวรรค์เป็นสหายของเทวดาได้
  • เลื่อนยศตำแหน่ง ข้อนี้คล้ายข้อข้างบน เลื่อนตำแหน่งให้ดีขึ้น ให้ชีวิตดีขึ้น
  • ช้างถือว่าเป็นสัตว์มงคล สัตว์ใหญ่ สัตว์คู่บ้านคู่เมือง สัตว์ประจำสำนักราชวัง จึงเชือด้านมหาอำนาจ ยศศักดิ์เป็นที่เกรงขามของคนทั่วไป
  • แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อช้าไปไหน ก็ย่อมได้รับความนิยม คนห้อมล้อม ยิ่งช้างฉลาดเช่นนี้ จึงเป็นที่มาของเมตตาสักการะ ไม่อดอยาก มีแต่คนซื้อของกินให้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง