บทความพระพุทธศาสนา

ความหมายของพระเศรษฐีนวโกฏิ หรือ พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ

17 พฤษภาคม 2020 | สิ่งนำโชค
ความหมายของพระเศรษฐีนวโกฏิ หรือ พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ
ความหมายของพระเศรษฐีนวโกฏิ หรือ พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ

สำหรับพระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ ผมเคยเขียนไว้แล้วครั้งหนึ่งที่บทความ พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ สํานักสงฆ์พุทธพรแข็งแรง คราวนี้ผมได้นำพระไปเลี่ยมเงินอย่างสวยงาม แขวนคอก็ได้ ตั้งบูชาก็ได้ หรือจะห้อยหน้ารถก็ได้

ความหมายของพระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ

 • พระ แปลว่า ประเสริฐ, ดี
 • สมเด็จ แปลว่ายิ่งใหญ่, ผู้เป็นใหญ่
 • อภิ แปลว่า ยิ่งใหญ่
 • มหา แปลว่าใหญ่
 • เศรษฐี แปลว่า คนมั่งมี, คนร่ำรวย, คนมั่งคั่ง
 • นว แปลว่า เก้า
 • โกฏิ แปลว่า 10 ล้าน
 • นวโกฏิ แปลว่า 90 ล้าน

ฉะนั้น เศรษฐีนวโกฏิ อาจจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะเศรษฐรทั้ง 9 เท่านั้น แต่รวมถึงเศรษฐีอื่น ๆ อีกด้วย ดังนี้

 1. ธนัญชัย
 2. ยะสะ
 3. สุมนะ
 4. ชฏิละ
 5. อนาถปิณฑิกะ
 6. เมณฑกะ
 7. โชติกะ
 8. นางวิสาขา
 9. สุมังคละ
 10. มัณฑาตุ
 11. เวสสันตร

คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ

มาขะโย มาวะโยมัยหัง มาจะโกจิ อุปัททะโว ธัญญะธารานิ เม ปะวัสสันตุ ธะนัญชัยยัสสะ ยะถา ฆะเร สุวัณณานิ หิรัญญา จะ สัพพะโภคา จะ ระตะนานิ ปะวัสสันตุ เม เอวัง ฆะเร สุมะนะ ชะฏิลัสสะ จะ อะนาถะปิณฑิกะ เมณฑะกัสสะ โชติกะ สุมังคลัสสะ มัณฑาตุ เวสสันตะรัสสะ ปะวัสสันติ ยะถา ฆะเร เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม”

ความหมายในทางธรรมของพระเศรษฐีนวโกฏิ

 • การที่สร้างพระเป็นเก้าพระพักตร์ หรือเก้าหน้าอาจจะหมายโลกุตรธรรม ทั้ง 9 ประการ ได้แก่ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1
 • หรืออาจจะสื่อความหมายถึงพระพุทธคุณทั้ง 9 หรือ นวหรคุณ
 • หรืออาจจะหมายถึงความก้าวหน้า คือไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่
 • หรือสื่อความหมายถึงความฉลาด ความมีปัญญา การเอาตัวรอดให้ได้