บทความพระพุทธศาสนา

9 ข้อปฏิบัติที่ทำให้การเรียคาถามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

30 เมษายน 2020 | คาถา
สวดคาถาอย่างไร ให้ได้ผล
9 ข้อปฏิบัติที่ทำให้การเรียคาถามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก
  1. มนต์คาถา ต้องงมีการท่องบ่นสาธยายให้ขึ้นใจ ทำให้คล่องปาก ทำให้ฝังอยู่ในจิต ทำให้เป็นอันหนึ่งเดียวกับตัวเรา
  2. ประพฤติตนเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว
  3. เคารพครูอาจารย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทุกครั้งที่นำคาถาออกมาใช้ต้องระลึกถึงท่านอยู่เสมอ
  4. เคารพมารดาบิดาผู้ให้กำเนิด
  5. มีสมาธิแน่วแน่ ไม่วอกแวก
  6. ต้องเป็นผู้มีสัจจะวาจา รักษาคำพูด คำไหนคำนั้น ไม่โกหก
  7. ไม่โอ้อวดตนเองว่าเป็นผู้วิเศษเหนือคนอื่น
  8. หากจำนำพระะเครื่อง-เครื่องรางของขลังครูอาจารย์ติดตัวไปด้วย ให้กล่าวคำอาราธนาอัญเชิญไปด้วย
  9. พระเครื่อง-เครื่องรางของครูอาจารย์ หรือของที่ครูอาจารย์ให้ต้องไว้บนที่สูงเสมอ หากนำไปด้วยต้องห้อยคอ หรือใส่กระเป๋า
  10. ทุกวันพระควรทำบุญตักบาตร จุดธูปเทียนบูชาหน้าหิ้งพระ