บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ โชคลาภ ความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์

6 เมษายน 2020 | คาถา
คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ โชคลาภ ความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์
คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ โชคลาภ ความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์

คาถาสำหรับบูชาพระสังกัจจายน์นั้นมีผู้แต่งไว้มากมายหลายคาถา ท่านจะเลือกคาถาไหนสวดบูชาก็ได้ครับ หรือจะสวดทั้งหมดก็ไม่ผิด ยิ่งดี เพราะแต่ละบทไม่เหมือนกัน อานุภาพแห่งคาถาก็อาจจะแตกต่างกันไปตามบทอักขระเนื้อของของคาถาบูชา

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ แบบที่ 1

กัจจายะนะ จะ มะหาเถโร พุทโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญ จะ พุทธะสุภาสิตัง พุทธะตัง สะมะนุปปัตโต พุทธะ โชตัง นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะมุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะมามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโส ชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมามะฯ

 คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ แบบที่ 2

ธัมมะจักกัง ปะทังสุตะวา พุชฌิตวา อัตตังปะหัง สันติเก อะระหาโลเก โลกานังหิตะการะณา ภันเต กัจจายะนะ นามะ ตีสุ โลเกสุ ปากะโต พรหมะปุตโต มะหาเถโร อะระโห เชฏฐโกมุนิ นัตถิเถโร สะโมอินทันธัพพา อะสุราเทวะ สักโก พรหมาภิปูชิโต นะโมพุทธัสสะ กัจจายะนะมหาเถรัสสะ นะโมธัมมัสสะ กัจจายะนะ นะมะมะหาเถรัสสะ นะโมสังฆัสสะ กัจจายะนะมะหาเถรัสสะ สุขา สุขะวะรังธัมมัง ธัมมะจักกัง ปะวะรัง นิฏฐิตังฯ

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์เพื่อขอลาภ (สวดทุกวันเพื่อความเป็นสิริมงคล)

กัจจายะนะ มะหาเถโร เทวะตานะระ ปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง ภะวันตุ เม ลาเภนะ อุตะโมโหติ โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง สัพพะลาภา สะทาโสตถิ ภะวันตุ เม ฯ 

คำกล่าวถวายอาหารแด่พระสังกัจจายน์ 

เป็นการกล่าวบูชาพระสังกัจจายน์ด้วยอาหาร ไม่ถวายให้ท่านฉัน

อิมัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกังวะรัง กัจจายนะ มะหาเถรัสสะ ปูเชมิ ฯ

เคล็ดลับในการบูชาพระสังกัจจายน์ให้ได้ผล

  • บูชาด้วยธูป 3 ดอก
  • ดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอมหรือดอกบัว 7 ดอก
  • น้ำสะอาด 1 แก้ว
  • ผลไม้ถวายทุกวันพระ

อานิสงส์ของการบูชาพระสังกัจจายน์

  • ส่งเสริมด้านลาภ โภคทรัพย์ความเป็นอยู่ที่มั่นคง
  • ส่งเสริมด้านสติปัญญารู้แจ้ง
  • ส่งเสริมด้านอายุยืนยาว สุขภาพดี
  • ส่งเสริมด้านเสน่ห์ เมตตามหานิยม เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

ที่มา : www.richystar.com