บทความพระพุทธศาสนา

คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ ทำบุญอธิษฐานว่าอย่างไร

1 มีนาคม 2020 | สังฆทาน
คำจบทำบุญ ตักบาตร
คำจบทำบุญ ตักบาตร

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ
ขอให้ทาน ที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหมดสิ้นความเศร้าหมองใจเถิด.

เป็นคำอธิษฐานเวลาทำบุญ ให้ทานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ทำบุญกฐิน ผ้าป่า ทำบุญทุกอย่างที่เกี่ยวกับการให้ทาน คุณสามารถใช้คำอธิษฐานนี้ได้

การอธิษฐานบุญนั้น เหมือนการเก็บบุญไว้ในจิตในใจเรา นึกขึ้นที่ไรก็ชื่นใจทุกครา นึกขึ้นทีไรก็ปรากฏชัดเจนในบุญที่เราทำนั้น

อย่าประมาทบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มาถึง แม้หยดน้ำที่หยาดลงทีละหยดก็สามารถทำโอ่งมังกรให้เต็มได้ฉันใด บุญที่เราทำทีละนิดละหน่อยก็สามารถที่จะเต็มเปี่ยมและนำประโยชน์สุขมาให้

บางคนพูดยิ่งอธิษฐาน ยิ่งเพิ่มกิเลส ต้องทำความเข้าใจว่า ตอนนี้เรายังไม่พ้นจากกิเลส ฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ทุกเมื่อ

แม้พระเวสสันดรให้ทานทุกอย่างรวมทั้งบุตรภรรยาก็ยังหวังบุญถึงได้ทำ และอธิษฐานถึงพระโพธญาณ ไม่ใช่ทำเล่น ๆ ไม่ใช่ทำโดยไม่มีจุดหมายอะไร ไม่ใช่ทำโดยปราศจากเป้าหมาย ฉะนั้น ประเด็นคือเราได้ทำบุญไหม ทำอย่างถูกวิธีไหม นั่นคือประเด็นสำคัญ ส่วนการอธิษฐานนั้นไม่ได้เป็นเหตุทำให้บุญลดน้อยถอยลง แต่ยิ่งทำให้บุญเพิ่มมากยิ่งขึ้น ยิ่งขยายใหญ่มีกำลังมากยิ่งขึ้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง