บทความพระพุทธศาสนา

คำถวายข้าวใส่บาตร คำอธิษฐานเวลาตักบาตร

1 มีนาคม 2020 | สังฆทาน
คำจบทำบุญ ตักบาตร
คำจบทำบุญ ตักบาตร

คำถวายข้าวใส่บาตร

อะหัง ภันเต โภชะนานัง สาลีนัง ปะริสุทธัง พุทธะสาวะกะสังฆัง ปิณฑะปาตัง โส โหตุ ฯ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าวสาลีอันบริสุทธิ์นั้น, จงสำเร็จแก่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า นั้นเถิด ฯ

เวลาใส่บาตร ไม่ว่าคุณจะใส่บาตรที่หน้าบ้าน ในงานกิจกรรมต่าง ๆ หรือใส่บาตรที่วัดก็ตาม ให้คุณนั่งลงหรือยืนก็ได้แล้วแต่สถานที่อันเหมาะสม ยกขันข้าวหรือสิ่งของที่จะใส่บาตรขึ้นเหนือหัว กล่าวนะโม 3 หน แล้วกล่าวคำถวายข้าวนี้ จะกล่าวออกเสียงหรือกล่าวในใจก็ได้ หากพระเดินมาถึงก็ให้ใส่บาตร ไม่ต้องอธิษฐานนาน หรือหากไม่ทันกาล อาจจะทำการใส่บาตรพระก่อนก็ได้แล้วค่อยกล่าวคำถวาย จากนั้นจึงกล่าวคำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ

หากมีเวลาควรได้อุทิศบุญให้แก่บุรพชน หรือชนที่ล่วงลับไปด้วย แม้คนมีชีวิตอยู่เราก็แจ้งข่าวให้เขาได้รับทราบและอนุโมทนาด้วย ก็จะเป็นการเพิ่มบุญขึ้นมากเรื่อย ๆ แก่ตนเองและผู้อื่น