บทความพระพุทธศาสนา

คำถวายเงินทำบุญ คำอธิษฐานถวายเงินทำบุญ คำจบถวายเงินทำบุญ

1 มีนาคม 2020 | สังฆทาน
ทำบุญ ผ้าป่า ต้นเงิน
ทำบุญ ผ้าป่า ต้นเงิน

คำถวายเงินทำบุญ

สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ ฯ
ขอให้ทานของข้าพเจ้าอันให้ดีแล้วหนอ จงนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวกิเลส จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน ฯ

เป็นคำจบเวลาถวายเงิน หรือคำอธิฐานถวายเงิน หรือคำถวายเงินทำบุญก็เรียก

เราควรถวายเงินทำบุญในโอกาสใด

 • ถวายเงินเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
 • ถวายเงินแก่วัดในวัดสำคัญทางประเพณี เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง
 • ถวายเงินแก่วัดในวันสำคัญของตนเอง เช่น วันเกิด วันครบรอบการแต่งงาน
 • ถวายเงินแก่วัดในงานทำบุญเปิดบริษัท ทำบุญให้บริษัทสำนักงาน
 • ถวายเงินทำบุญเพื่อบูชาพระธรรมเทศนา
 • ถวายเงินแก่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศล
 • ถวายเงินแก่วัดเพื่อเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ
 • ถวายเงินทำบุญแก่วัดเพื่อชำระหนี้สงฆ์ (เราไม่รู้ว่าเป็นหนี้อะไรหรือไม่ แต่ทำเพื่อสาธรณะประโยชน์ไม่บาปหรอก)
 • ถวายเงินทำบุญเพื่อสร้างเสนาสนะ กุฏิวิหาร อุโบสถ พระเจดีย์
 • ถวายเงินทำบุญเพื่อพระภิกษุอาพาธ เพื่อพระภิกษุผู้เดินทางไกล
 • ถวายเงินทำบุญเพื่อเป็นค่าภัตตาหารแก่พระภิกษุ
 • ถวายเงินทำบุญแก่โรงพยาบาลสงฆ์ หรือวัดที่เหลือผู้อื่น เช่น วัดพระพุทธบาทน้ำพุ
 • ทำบุญในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าสถานสงเคราะห์ กาชาดไทย ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่น หรือสังคม ก็สามารถใช้คำนี้อธิษฐานบุญได้เช่นกัน