บทความพระพุทธศาสนา

ทำบุญวันเกิดที่ไหนก็ดี ขอให้สิ่งที่ทำเป็นบุญอย่างถูกวิธี

23 กุมภาพันธ์ 2020 | ธรรมะคุ้มครอง

ถามกันเยอะว่าทำบุญที่ไหนดี ทำบุญที่ไหนก็ดี ขอให้วิธีการทำบุญของเราถูกวิธี เมื่อถึงวันครบรอบวันเกิด ตามความนิยมเราก็มักจะมีการทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  แต่ก็มีบางคนมักกังวลใจว่าวันเกิดปีนี้ทำบุญที่ไหนดี 

ทำบุญวันมาฆบูชา
ทำบุญที่ไหนดีคะ

ทำบุญกับพ่อแม่ วิธีการทำบุญกับพ่อแม่นั้น ทำทั้งทางกายวาจาและใจ ทางกายและวาจานั้นเป็นการแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น เมื่อถึงวันเกิด จัดดอกไม้ไหว้คุณแม่คุณพ่อผู้ให้กำเนิด พาท่านไปทานข้าว พาท่านไปวัดทำบุญตักบาตร พาท่านไปไหว้พระ ฟังเทศน์ฟังธรรม ให้ท่านได้รับศีลรับพร นี่ก็เป็นการทำบุญกับพ่อแม่ให้พ่อแม่ได้บุญเหมือนกัน นอกจากนั้นแล้ว ควรตั้งใจเป็นกุลบุตร กุลธิดาที่ดี โดยการปฏิบัติตามหลักของทิศ 6 เกี่ยวกับบิดามารดา ได้แก่
๑. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ
๒. ช่วยทำกิจของท่าน
๓. ดำรงวงศ์สกุล
๔. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน

ทำบุญวันเกิดกับวัด กับพระสงฆ์  การทำบุญกับวัดกับพระสงฆ์ ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  อย่างน้อยควรได้ตักบาตรช่วงเช้า หาเวลาไปถวายสังฆทานที่วัด  ขอพรขอโอวาทจากพระสงฆ์  บางคนมองข้ามการทำบุญกับวัด โดยอ้างว่าทำบุญกับพ่อแม่แล้ว ทำบุญกับโรงพยาบาลแล้ว ทำบุญกับเด็กแล้ว  แต่อย่าลืมว่าการที่เรารู้จักบาปบุญคุณโทษ  รู้พระคุณของพ่อแม่ รู้ว่าควรทำดีต่อพ่อแม่  เผื่อแผ่ต่อสังคม ก็เพราะเราเข้าวัด ฟังเทศน์ฟังธรรมในพระพุทธศาสนา จึงทิ้งการทำบุญกับพระกับวัดไม่ได้

ทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์   นี่เป็นทางเลือกหนึ่ง  ซึ่งปีหนึ่งควรหาโอกาสได้ไปทำ เพราะพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาใช่ว่าทุกรูปจะมีเงินทองหรือญาติโยมอุปฐาก ที่เราได้ยินข่าวว่าพระองค์นั้นมีเป็นสิบเป็นร้อยล้าน ก็มีเฉพาะบางรูปบางองค์  เมื่อพระท่านอาพาธจึงต้องไปทำการรักษา ซึ่งก็คือโรงพยาบาลสงฆ์  การที่เราได้ทำบุญกับพระภิกษุอาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์ซึ่งไม่ค่อยมีญาติโยมอุปฐากดูแล เป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาและอายุผู้ทำบุญอีกทางหนึ่ง

ทำบุญกับสถานสงเคราะห์  พระพุทธศาสนาใจกว้างพอ เพียงแต่คุณทำบุญอย่างถูกวิธี คือ ทาน ศีล ภาวนา ทำที่ไหนก็ได้บุญ เพียงแต่จะได้บุญมากหรือน้อยเท่านั้นเอง

ทำบุญด้วยการเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทำบุญข้อนี้คุณไม่ต้องไปลงทะเบียนที่ไหน แค่คุณเห็นอะไรที่มันไม่เรียบร้อย ก็ทำให้มันเรียบร้อย เช่น ขยะหน้าบ้าน ตามถนนหนทางสกปรก เราก็เก็บกวาดทำให้เรียบร้อย ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า เวยยาวัจจมัย คือการขวนขวายช่วยทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวมด้วยความสุจริตใจ

เมื่อถึงวันเกิดของตน อย่างน้อยควรทำบุญในที่สองสถาน คือ 1. แก่ตนเอง เช่น สวดมนต์ไหว้พระ ทบทวนสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมา สิ่งไหนผิดพลาดก็ปรับปรุง สิ่งไหนบกพร่องก็พัฒนาต่อไป 2. ทำบุญแก่ส่วนรวม ทำบุญกับพ่อแม่ ทำบุญกับวัด ทำบุญในที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม