บทความพระพุทธศาสนา

คนโบราณ เขานับวันเกิดกันอย่างไร ว่าเป็นวันจันทร์ หรือ อังคาร

23 กุมภาพันธ์ 2020 | นานาสาระ
คาถาหนุนดวงพระคุ้มครอง ประจำวันเกิด
คนโบราณ เขานับวันเกิดกันอย่างไร ว่าเป็นวันจันทร์ หรือ อังคาร

“ชื่อ” ถือเป็นสิ่งแทนตัวตน บ่งบอกถึงอัตลักษณ์หรือตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ถ้าเป็นไปได้จึงควรตั้งชื่อให้เป็นมงคลตั้งแต่แรกเริ่ม ตามความเชื่อ ตามความสมมติของชนชาติผู้เป็นเจ้าของภาษานั้น ๆ หลักการตั้งชื่อแบบโบราณนั้น นิยมตั้งตามวันเกิด แล้วจึงหาอักษรที่เข้ากับวันเกิดนั้น ๆ ซึ่งนักปราชญ์แต่โบราณกำหนดมา  ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าท่านใช้อะไรเป็นเครื่องกำหนด แต่เป็นอันว่าเป็นที่เข้าใจ เป็นที่ยอมรับกันมาแบบนี้  ซึ่งปกติบัติตามก็ไม่มีอะไรเสียหาย  อย่างประเพณีการแต่งการไปงานมงคลไม่ควรสวมชุดสีดำ  อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งการที่เราปฏิบัติตาม ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร 

การกำหนดวันแต่โบราณนั้น หมายเอากลางวันและกลางคืนรวมกันเป็นหนึ่งวันของสัปดาห์ หมายถึงเป็นวันอาทิตย์ หรือวันจันทร์  กลางวันนั้นนับแบบโบราณถือเอาช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินเป็นกลางวัน  กลางคืนนับตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินหรือมึดแล้วจนถึงรุ่งเช้าเป็นเวลากลางคืน  รวมกลางวันและกลางคืนนี้เป็นหนึ่งวัน  จะนับเป็นวันอาทิตย์ วันจันทร์  ถึงวันเสาร์ก็เช่นเดียวกัน

การที่จะรู้ว่าเราเกิดวันไหนนั้น ถ้าเทียบกับนาฬิกาในสมัยนี้ ก็อาจจะกำหนดนับได้ประมาณนี้

ถ้าเกิดวันอาทิตย์ เวลา 6.00 – เช้าวันจันทร์เวลา 05.59 นาที ให้นับเป็น วันอาทิตย์

ถ้าเกิดวันจันทร์ เวลา 6.00 – เช้าวันอังคาร เวลา 05.59 นาที ให้นับเป็น วันจันทร์

ถ้าเกิดวันอังคาร เวลา 6.00 – เช้าวันพุธ เวลา 05.59 นาที ให้นับเป็น วันอังคาร

ถ้าเกิดวันพุธ เวลา 6.00 – เย็นวันพุธเวลา 17.59 นาที ให้นับเป็น วันพุธกลางวัน

ถ้าเกิดวันพุธ เวลา 18.00 – เช้าวันพฤหัส เวลา 05.59 นาที ให้นับเป็น วันพุธกลางคืน

ถ้าเกิดวันพฤหัส เวลา 6.00 – เช้าวันศุกร์ เวลา 05.59 นาที ให้นับเป็น วันพฤหัสบดี

ถ้าเกิดวันศุกร์ เวลา 6.00 – เช้าวันเสาร์ เวลา 05.59 นาที ให้นับเป็น วันศุกร์

ถ้าเกิดวันเสาร์ เวลา 6.00 – เช้าวันอาทิตย์ เวลา 05.59 นาที ให้นับเป็น วันเสาร์