บทความพระพุทธศาสนา

ถวายม้าหินสาธารณะ อานิสงส์ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

19 ธันวาคม 2019 | สังฆทาน
ม้าหิน
ถวายม้าหินสาธารณะ

ม้าหินคืออะไร ?

ม้าหิน หมายถึงชุดโต๊ะหินสำหรับนั่ง ทำจากหินอ่อนบ้าง ปูนปั้นบ้าง สำหรับนั่งกันหลายคน หรือคนเดียวก็มี หากเป็นม้านั่งหินอ่อนนิยมตั้งไว้ในที่กลางแจ้ง หรือใต้ร่มไม้ ใต้อาคารในที่โล่ง ๆ

เราควรถวายม้าหินในโอกาสใด

 • เราสามารถถวายม้าหินอ่อนได้ในทุกโอกาส หากเดินเข้าไปในบริเวณวัดแล้ว เห็นว่าที่ตรงนี้ควรมีม้าหินสาธารณะตั้งอยู่เพื่อให้ประชาชนที่มาวัดได้ใช้สอย ก็กราบเรียนทางเจ้าอาวาสหรือทางวัดเพื่อแสดงความประสงค์ในการถวายม้าหินสาธารณะได้
 • ถวายม้าหินเป็นบริวารผ้าป่า กฐิน
 • ถวายม้าหินเนื่องในวันเกิด หรือโอกาสพิเศษ
 • ถวายม้าหินสาธารณะเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ครอบครัว
 • ถวายม้าหินเพื่ออุทิศให้แก่ญาติ

คำถวายม้าหินสาธารณะ

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตานิ สีลามะยะปีฐานิ, สะปะริวารานิ, มะหาชะนัสสะ, สาธาระณัตถายะ, สังฆัสสะ, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง, มะหาชะนัสสะ, สาธาระณัตถายะ, สิลามะยะปีฐานัง, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาที่นัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายม้าหิน, พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แก่สงฆ์, เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชน, ขออานิสงส์แห่งการถวายม้าหิน, เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชนนี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

อานิสงส์ของการถวายม้าหิน

สำหรับการถวายม้าหินสาธารณะนั้น เชื่อว่าได้รับอานิสงส์เป็นต้นว่า

 • นั่งนอนสบาย ไร้ความกังวล
 • ไปที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับ มีที่พักอาศัย
 • เกิดชาตต่อไป ก็ไม่คลาดแคลนที่อยู่อาศัย
 • เป็นที่พึ่งของคนทั่วไป
 • เป็นที่เคารพนับถือ
 • เป็นผู้มีบริวารมาก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง