บทความพระพุทธศาสนา

กราบสักการะ “พระบรมเกศาธาตุ-พระบรมสารีริกธาตุ” มงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

18 ธันวาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง
ดอกไม้ บูชา
ดอกไม้ บูชาพระ

“พระบรมเกศาธาตุ-พระบรมสารีริกธาตุ” ที่อัญเชิญมาจาก วัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา สู่ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประเทศไทย ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชน เข้ากราบสักการะ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๓๒ วัน

กราบสักการะ พระบรมเกศาธาตุ

พุทธศาสนิกชนทั่วไปสามารถเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ขอเชิญร่วมมหากุศลถวายเครื่องสักการะบูชา ตามธรรมเนียมของชาวศรีลังกา วันละ ๓ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ เวลา ๖.๓๐ น.
ถวายภัตตาหาร ถวายดอกไม้บูชาแด่พระบรมเกศาธาตุ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป พร้อมถวายกัปปิยภัณฑ์

รอบที่ ๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ถวายภัตตาหาร ถวายดอกไม้เครื่องสักการบูชาแด่พระบรมเกศาธาตุ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป พร้อมถวายกัปปิยภัณฑ์

รอบที่ ๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ถวายน้ำปานะ ถวายดอกไม้เครื่องสัการบูชาแด่พระบรมเกศาธาตุ และถวายน้ำปานะพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป พร้อมถวายกัปปิยภัณฑ์

นับเป็นการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” และ “พระบรมสารีริกธาตุ” ครั้งประวัติศาสตร์ จากประเทศศรีลังกา จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมถวายกราบสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

การแต่งกาย

โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย สะอาดตา ด้วยชุดสีขาว

ข่าวจากเพจ : Anny’a