บทความพระพุทธศาสนา

บูชาพระ…ทำไมต้องจุดธูปเทียน ไม่จุดไม่ได้หรือ ?

21 ตุลาคม 2019 | นานาสาระ
จุดธูปแต่ละดอก บอกอะไร
จุดธูปบูชาพระ

สงสัยไหม เวลาไหว้พระทำไมต้องจุดธูปเทียน ไม่จุดไม่ได้หรือ ไม่จุดจะเป็นบาปไหม ไม่จุดจะได้บุญไหม จุดแล้วควรระวังอย่างไร หรือจุดกี่ดอกดี

จุดธูปเทียนทำไม

การจุดธูปเทียนเป็นหนึ่งในวิธีการที่แสดงออกถึงการแสดงความเคารพบูชาหรือระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยตามประเพณีนิยม ย้ำว่าตามประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติมาของแต่ละท้องถิ่น

ไม่จุดธูปเทียนไม่ได้หรือ

ไม่จุดก็ได้ครับ แต่ถ้าได้จุดธูปเทียนทำให้เราระลึกนึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เป็นที่จดจำ เป็นที่ประทับใจ นึกทีไรก็นึกได้ง่ายว่าเราเคยไหว้พระที่ตรงนั้น เวลานั้น เราได้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ได้ยกมือขึ้นไหว้ ได้จุดธูปเทียนตรงนั้น เวลานั้น วันนั้น ทำให้จิตใจเราเบิกบาน แช่มชื่นปลื้มปีติในบุญนั้น ๆ ขออนุญาตยกตัวอย่าง อย่างเช่นเราออกจากบ้านไปพบแฟนซึ่งนาน ๆ ที่จะได้เจอกัน เมื่อเจอหน้ากันอันที่จริงแค่กล่าวคำทักทาย สวัสดีเฉย ๆ ก็ได้ ไม่ผิด แต่ถ้าเรามีของไปให้ เลี้ยงข้าว หรือหอมแก้มสักที มันเป็นอะไรที่น่าจดจำมากกว่าแค่กล่าวคำว่าสวัสดี การไหว้พระก็เช่นกัน ถ้ามีดอกไม้บูชา ได้จุดธูปเทียน ทำให้เกิดความฝังใจจิตใจฝังอยู่ในบุญที่เราได้ทำ นึกทีไรก็นึกขึ้นได้ง่ายใจเบิกบานทุกที

ไม่จุดธูปเทียนเป็นบาปไหม

ไม่บาปครับ ไม่เป็นบาปแต่อย่างใด

ไม่จุดธูปจะได้บุญไหม

ได้บุญครับ แต่ะจะได้มากหรือน้อย ได้เพราะอะไร นั่นอีกประเด็น ถ้ายกมือไว้ก็ได้เพราะกิริยานอบน้อม บูชาในสิ่งที่ควรบูชา ถ้าขณะที่ยกมือขึ้นไว้ใจระลึกถึงเป็นพุทธานุสสติ ก็เป็นบุญกุศลเช่นกัน

การจุดธูปเทียนควรระวังเรื่องอะไร

  • ระวังอัคคีภัย ถ้าจุดในบ้าน เมื่อเดินไปที่อื่น ต้องดับทั้งธูปและเทียน
  • ระวังควันธูปควันเทียน อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • ระวังความสกปรก ฝุ่นละออง
  • ถ้าจุดแล้วขี้เกียจทำความสะอาด ขี้เกียจดูแล ไม่ต้องจุดครับ
  • ระวังความงมงาย จุดให้พอประมาณ บางคนยึดติดชนิดที่ว่าขาดธูปไม่ได้ ต้องจุดทุกวัน หรือทุกวันพระ อันที่จริงพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องการกลิ่นธูปควันเทียนหรอก ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร การที่เราจะได้บุญได้เพราะเราระลึกถึงแล้วจิตเราเป็นกุศล

ควรจะธูปกี่ดอก

ถ้าบูชาพระรัตนตรัย นิยมจุด 3 ดอก สื่อถึงการบูชาพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าท่านจะจุดมากกว่านั้นก็ควรมีความหมายในใจท่าน เช่น จุด 5 ดอก ระลึกถึงพระเจ้า 5 พระองค์ หรือระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มารดาบิดา ครูอาจารย์ อ่านเพิ่มเติม ธูปแต่ละดอกที่จุดสื่อความหมายถึงอะไร