บทความพระพุทธศาสนา

รู้ไว้ใช่ว่า จุดธูปแต่ละดอก บอกอะไร ใช้สื่อความหมายถึงอะไร

5 กรกฎาคม 2019 | สิ่งนำโชค

การจุดธูปเป็นหนึ่งในวิธีปฏิบัติเพื่อสื่อถึงสิ่งที่เราเคารพบูชา ฉะนั้นเรามาดูกันว่า ธูปแต่ละดอกที่เราจุดนั้นสื่อความหมายถึงอะไร จุดกี่ดอก บอกความหมายถึงอะไรบ้าง นี่เป็นความนิยมที่ปฏิบัติกันมา

จุดธูปแต่ละดอก บอกอะไร
จุดธูปแต่ละดอก บอกอะไร

จุดธูปกี่ดอก ?? บอกอะไรบ้าง

จุดธูป 1 ดอก: ใช้ในการไหว้ศพ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดาทั่วไป ที่ไม่ใช่เทพ

จุดธูป 2 ดอก: ใช้สำหรับบูชาเจ้าที่

จุดธูป 3 ดอก: ใช้บูชาพระพุทธรูปบนโต๊ะหมู่ เพื่อบูชา พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ หรือเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

จุดธูป 5 ดอก: ใช้สำหรับบูชาพระรัตนตรัยได้เช่นกัน บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า ขันธ์ทั้งห้าหรือทิศทั้งห้า ศาลพระภูมิ

จุดธูป 7 ดอก: สำหรับไหว้พระพรหม บูชาพระอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์

จุดธูป 8 ดอก: บูชาเทพเจ้าของชาวฮินดู

จุดธูป 9 ดอก: บูชาแก้ว 9 ประการ พระพุทธคุณทั้งเก้า นวโลกุตรธรรมเก้า และพระเทพารักษ์

จุดธูป 10 ดอก: ใช้สำหรับบูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม

จุดธูป 12 ดอก: สำหรับบูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระคุณของแม่

จุดธูป 16 ดอก: บูชาเทพชั้นครู หรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น

จุดธูป 19 ดอก: บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ

จุดธูป 21 ดอก: บูชาพระคุณของพ่อ

จุดธูป 32 ดอก: ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ

จุดธูป 36 ดอก: (ไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น) ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวร บนบาน หรือแก้เคล็ด

จุดธูป 108 ดอก: บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

ถวายธูปเทียน
ถวายธูปเทียน

การบูชาด้วยธูปนั้น เป็นแค่การสร้างบรรยากาศให้จิตใจเราสื่อกับสิ่งที่เราเคารพนับถือ ถ้าไม่กิจกรรมอะไรเลย ก็อาจจะทำให้จิตใจเราขาดการจดจ่อ หรือไขว้เขว้ไปทางอื่นได้ แต่พอจับธูปขึ้นมาสามดอกก็อาจจะเป็นสื่อให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้า หรือพระธรรม หรือว่าพระสงฆ์ขึ้นได้ แต่ถ้าจิตใจเราสมบูรณ์อยู่แล้ว มีพระรัตนตรัยอยู่แล้ว การจุดธูปอาจจะไม่จำเป็นก็ได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง