บทความพระพุทธศาสนา

ความหมายของจำนวนเม็ดลูกประคำ สื่อถึงอะไร

10 กันยายน 2019 | เครื่องราง
ลูกประคำ
ลูกประคำ 108 เม็ด ทำด้วยอำพัน

ลูกประคำ คือลูกกลม ๆ ที่ถูกร้อยด้วยเชือกหรือเส้นเอ็นไว้เป็นกลุ่มหรือเป็นพวง ใช้สำหรับกำหนดนับในการบริกรรมภาวนา การบริกรรมภาวนาจบคาถาในแต่ละรอบแล้วใช้ลูกประคำเป็นเครื่องกำหนดนับรอบเรียกว่าชักลูกประคำ ซึ่งใช้กันเกือบทุกศาสนา สำหรับในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้ลูกประคำ แต่ถ้าหากจะใช้เพื่อเป็นเครื่องกำหนดนับในการบริกรรมภาวนาก็ไม่ผิดแต่อย่างใด เมื่อนำมาใช้ในพระพุทธศาสนาแล้วจำนวนเม็ดลูกประคำในแต่ละพวงก็ต้องสื่อความหมายในพระพุทธศาสนา ซึ่งประคำแต่ละพวงนั้นอาจจะมีจำนวนเม็ดไม่เท่ากัน มีทั้งประคำนิ้วมือ ประคำมือ ประคำแขน ประคำคอ ประคำชนิดเดียวกันอาจจะมีจำนวนเม็ดไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับอาจารย์นั้น ๆ ว่าจะทำขึ้นมากี่เม็ด แต่ถ้าสำหรับประคำคล้องคอนั้น นิยมทำ 108 เม็ดเป็นมาตรฐาน

ลูกประคำถัก หลวงพ่อุตตมะ
ลูกประคำถัก หลวงพ่อุตตมะ

ความหมายของจำนวนเม็ดลูกประคำ สื่อถึงอะไร

ประคำ 1 เม็ด หมายถึง พระพุทธเจ้าในกัปนี้ ซึ่งเป็นเอกบุคคล (ประคำโทน)

ประคำ 3 เม็ด หมายถึง พระพุทธเจ้าทั้ง 3 ประเภท

ประคำ 3 เม็ด หมายถึง พระรัตนตรัยทั้ง 3

ประคำ 5 เม็ด หมายถึง พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

ประคำ 7 เม็ด หมายถึง โพชฌงค์ 7 ประการ

ประคำ 8 เม็ด หมายถึง มรรคมีองค์ 8

ประคำ 9 เม็ด หมายถึง พระพุทธคุณ 9 ประการ

ประคำ 9 เม็ด หมายถึง นวโลกุตรธรรม 9

ประคำ 10 เม็ด หมายถึง บารมีทั้ง 10 ประการ

ประคำ 10 เม็ด หมายถึง ทศพลญาณ 10

ประคำ 13 เม็ด หมายถึง ธุงดงควัตร 13 ประการ

ประคำ 14 เม็ด หมายถึง พระสังฆคุณ 14 ประการ

ประคำ 15 เม็ด หมายถึง จรณะ 15 ประการ

ประคำ 16 เม็ด หมายถึง พระคาถาพระพุทธเจ้า 16 พระองค์

ประคำ 18 เม็ด หมายถึงพระอรหันต์ 18 องค์ (พระจีน, ธิเบตใช้)

ประคำ 28 เม็ด หมายถึง พระพุทธเจ้า 28 พระองค์

ประคำ 32 เม็ด หมายถึง อาการ 32

ประคำ 37 เม็ด หมายถึง โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ

ประคำ 38 เม็ด หมายถึง พระธรรมคุณ 38 ประการ

ประคำ 56 เม็ด หมายถึง พระพุทธคุณ 56 ประการ

ประคำ 108 เม็ด หมายถึง พระพุทธคุณ 56 พระธรรมคุณ 38 พระสังฆคุณ 14

ประคำ 227 เม็ด หมายถึง ศีล 227

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง