บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสาวติด พิชิตใจหญิง จริงหรือไม่ มีไว้ไม่เสียหลาย

23 สิงหาคม 2019 | คาถา
ความรัก คู่รัก หนุ่มสาว
ความรัก คู่รัก หนุ่มสาว

เรื่องสาวรักสาวหลงนี่ผมว่าเป็นความต้องการของหนุ่ม ๆ ทุกคน อย่าว่าแต่หนุ่มใหญ่หนุ่มรุ่นเลย หนุ่มน้อยก็เริ่มสนใจสาว ๆ แล้ว อันที่จริงสาวรักสาวหลง คนรักคนชอบนี่ดีกว่าคนเกลียดคนชังนะครับ และการที่สาวหลักสาวหลง คนรักคนหลง ท่านอย่าไปคิดแต่เรื่องกามบนเตียงเคียงหมอนอย่างเดียว แต่ถ้าเรามีคนรักคนชอบเยอะ ๆ ทำอะไรก็ง่าย ติดต่อค้าขาย ทำการทำงาน ทำธุรกิจอะไรก็ราบรื่น เพราะมีแต่คนชอบ มีแต่คนให้การสนับสนุน มีคนค่อยช่วยเหลืออุปถัมภ์ ต่อไปนี้ผมจะรวบรวมคาถาสาวติด สาวรัก สาวหลง ไว้ แต่โดยความเป็นจริงแล้ว ใช้ได้ทุกคน หนุ่มก็ใช้ได้ สาวก็ใช้ได้ และใช้กับทุกคน ใช้ช่วนการค้าขาย การติดต่อธุรกิจก็ได้ครับ ทุกคาถาให้ตั้ง นะโม 3 จบครับ ถ้าสวดต่อเนื่องกัน ตั้ง นะโม 3 จบคาถาแรกก็พอครับ จากนั้นกี่คาถาก็สวดต่อเนื่องกันไป

คาถารักใคร่ จับจิต จับใจ (เป็นอีกคาถาหนึ่งที่ผมท่อง เพราะได้ความหมายดี)

พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่
พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา
นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด ยะกระหวัดจิตคนทั้งหลาย (หรือชื่อของคนที่เรารัก) ……รักอย่าละชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ ฯ

วิธีใช้คาถารักใคร่ จับจิต จับใจ

  • สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ โดยเปลี่ยนจากระบุชื่อคนที่เรารัก เป็นคนทั้งหลาย
  • ใช้เสกสีผึ้ง หรือ ลิปสติกทาปาก เมื่อจะติดต่อกับใครทำให้เกิดความรักใคร่ เป็นเมตตา มหานิยม มหาเสน่ห์ คนรักคนหลง

คาถามหาเสน่ห์มัดใจ

พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง
นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอม สวาหะ.

วิธีใช้คาถามหาเสน่ห์มัดใจ

  • สวดก่อนนอนทำให้คนรักคิดถึงเรา (นึกถึงหน้าคนรักด้วยก่อนสวด)
  • สวดก่อนไปติดต่อธุรกิจ หรือเจรจาใด ๆ ให้คำพูดของเรามัดใจเขาไว้ พูดให้เขาคล้อยตามได้

คาถามหาเสน่ห์ผูกใจคน

โอม นะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ .

วิธีใช้คาถามหาเสน่ห์ผูกใจคน

  • สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดีในตัวเรา
  • ใช้สวดเสกแป้งผัดหน้า น้ำหอม หรือโลชั่นเพื่อให้คนทั่วไปรักเรา

คาถามหาเสน่ห์เสกแป้งผลัดหน้า เมตตามหานิยม

นะเมตตา โมกรุณา พุทปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู สัพพะปะสิทธิมัง ปิยัง มะมะ

วิธีใช้คาถามหาเสน่ห์เสกแป้งผลัดหน้า เมตตามหานิยม

  • ใช้เสกแป้งผัดหน้าน้ำหอม โลชั่น พรมให้ทั่วหรือลูบไล้ใบหน้าและร่างกาย

คาถาขุนแผนมหาเสน่ห์

เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ

วิธีใช้ คาถาขุนแผนมหาเสน่ห์

  • ใช้เสกของใช้ส่วนตัวเรา เช่น เสื้อผ้า แป้ง โลชั่น แว่นตา หรืออะไรที่เป็นจุดเด่นที่คนมองเห็น เป็นเสน่ห์ให้คนหลงไหล

คาถามหาเสน่ห์รักแท้

โอม นะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ
จิตตัง สะมาเร มะมะ เอหิ เอหิ ชัยยะ เอหิ สัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ.

วิธีใช้ คาถามหาเสน่ห์รักแท้

  • ให้บริกรรมคาถานี้เสกลูกอม แล้วอมคุยกับคนที่เรารัก ทำให้เขาคล้อยตาม เกิดความรักจริงจังขึ้นมา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง