บทความพระพุทธศาสนา

พระนาคปรกเก่า ได้จากเหมาพระมา น่าเสียดายไม่ทราบที่

5 มิถุนายน 2022 | พระเครื่อง
พระนาคปรกเก่า
พระนาคปรกเก่า

พระนาคปรกเก่า

พระพุทธรูปปางนาคปรก เนื้อชิน ไม่ทราบที่ แต่มีนิทาน หรือที่มา ว่ากันตามจริง ไม่อิงนิยาย ไม่ซับซ้อน เพราะไม่ใช่เรื่องแต่งแต่อย่างใด

พระพุทธปางนาคปรก ปรกด้วยพญานาค 7 เศียร ขด 3 ชั้น องค์พระประทับนั่งปางสมาธิ สงบนิ่งเหมือนหยุดทุกอย่าง วางทุกสิ่งแล้ว เข้านิทานดีกว่า สั้น ๆ พระองค์นี้ได้จากคนที่เหมาพระมา เหมาวันนี้ขายวันนี้ โดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าพระอะไร แท้หรือไม่ ขายไม่ขาดทุนขายทันที ผมก็เหมือนกัน เห็นแล้วอยากได้ เห็นแล้วชอบก็ซื้อเก็บใส่ตู้ทันที นานเข้าไม่รู้จะเอาไปไหน ก็ออกมาถ่ายรูปขายสิครับ

พระนาคปรกเนื้อชินองค์นี้ ผมยังไม่ได้ตรวจสอบใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งที่มาว่าเป็นพระวัดไหน กรุใด แท้หรือไม่ รู้แต่ว่าเป็นพระเนื้อชิน ดูเก่าในสายตาคนไม่ใช่เซียนมืออาชีพ (ยอมรับไม่ใช่มืออาชีพในเรื่องดูพระ แต่ขายแบบมืออาชึพ คือไม่ได้โกหกคุณ) ฉะนั้น พระนาคปรกองค์นี้อาจจะเป็นพระแท้กรุใดกรุหนึ่ง หรืออาจจะเป็นพระฝีมือ พระสนามก็เป็นได้ทั้งนั้น

ประวัติพระนาคปรก

ประวัติพระนาคปรกมีอยู่ว่า หลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธองค์ได้เสด็จประทับเพื่อเสวยวิมุติสุขในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงประทับแต่ละที่สัปดาห์ละ 7 วัน และในสัปดาห์ที่ 6 นั้น พระพุทธองค์ได้ทรงประทับ ณ ใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้แห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งขณะนั้นไดเกิดฝนตกพรำตลอดทั้ง 7 วัน

ในปฐมสมโพธิได้กล่าวไว้ว่า พญานาคตนหนึ่งท่านเรียกตามชื่อต้นไม้ว่า มุจลินทร์ ได้ขึ้นจากสระน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้น เข้าไปวงขนด 7 รอบ แล้วทำการแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้า เพื่อมิให้ลมฝนพัดและสาดกระเซ็นมาต้องพระวรกายของพระพุทธองค์ อีกทั้งยังป้องกันแมลง เหลือบ ยุง หรือสัตว์เหล่าอื่นที่จะแตะต้องพระวรกายอีกด้วย เมื่อฝนหยุดตก ฟ้าสาง แล้ว พญานาคนั้นจึงคลายขนดออก แล้วจึงจำแลงเป็นมาณพหนุ่มยืนประนมมือเฝ้าอารักขาพระพุทธเจ้าทางเบื้องพระพักตร์

พุทธคุณ พระนาคปรก

  • เด่นด้านมหาอำนาจ ข้าราชการทหาร ตำรวจหรือผู้ทำงานเกี่ยวกับการปกครองนิยมนำบูชาประจำตัว
  • เด่นด้านป้องกันภัย นิยมนำพระนาคปรกมาบูชาไว้ประจำบ้าน ในสำนักงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ
  • เด่นด้านยกฐานะให้สูงขึ้น เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน เลื่อนฐานะหรือยกฐานะให้ดีขึ้น
  • ผู้ที่เป็นคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาลก็นิยมแขวนบูชาพระนาคปรกไว้ประจำตัว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง