บทความพระพุทธศาสนา

ตำนาน และอานุภาพแห่งพุทธคุณพระนาคปรก ยกฐานะ ป้องกันภัย

27 ตุลาคม 2019 | Slide Shows, พระเครื่อง
พระนาคปรก
พระนาคปรก

พระนาคปรก มีพระพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิ มีพญานาคแผ่พังพานขึ้นไปปรกพระเศียรของพระพุทธรูป นิยมทำเป็นรูปพญานาคขดตัวเป็นฐานตั้ง ส่วนพระพุทธรูปนั่งสมาธิบนตัวพญานาค มีพังพานและหัวของพญานาคปรกอยู่ ส่วนเศียรพญานาคนั้นนิยม 7 เศียร (ตามวันเสาร์เป็นวันที่เจ็ด) แต่ก็ไม่แน่นอน 5 และ 9 เศียรก็มี (ตำนานไม่ได้ระบุจำนวนเศียรน่าจะมีเศียรเดียว)

ตำนานพระนาคปรก

เรื่องตำนานการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกนี้มีที่มาที่ไปไม่ใช่คิดอยากจะสร้างขึ้นมาก็สร้าง หรือแต่งตำนานขึ้นมาเอง ประวัติพระนาคปรกมีอยู่ว่า หลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธองค์ได้เสด็จประทับเพื่อเสวยวิมุติสุขในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงประทับแต่ละที่สัปดาห์ละ 7 วัน และในสัปดาห์ที่ 6 นั้น พระพุทธองค์ได้ทรงประทับ ณ ใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้แห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งขณะนั้นไดเกิดฝนตกพรำตลอดทั้ง 7 วัน ในปฐมสมโพธิได้กล่าวไว้ว่า พญานาคตนหนึ่งท่านเรียกตามชื่อต้นไม้ว่า มุจลินทร์ ได้ขึ้นจากสระน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้น เข้าไปวงขนด 7 รอบ แล้วทำการแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้า เพื่อมิให้ลมฝนพัดและสาดกระเซ็นมาต้องพระวรกายของพระพุทธองค์ อีกทั้งยังป้องกันแมลง เหลือบ ยุง หรือสัตว์เหล่าอื่นที่จะแตะต้องพระวรกายอีกด้วย เมื่อฝนหยุดตก ฟ้าสาง แล้ว พญานาคนั้นจึงคลายขนดออก แล้วจึงจำแลงเป็นมาณพหนุ่มยืนประนมมือเฝ้าอารักขาพระพุทธเจ้าทางเบื้องพระพักตร์

ด้วยพระพุทธจริยาที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขภายในวงขนดของพญานาคมุจจลินท์ที่ขดแวดล้อมปกป้องพระกายเช่นนี้ จึงเป็นเหตุให้มีการสร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นมา แล้วเรียกว่า พระพุทธรูปปางนาคปรก เรื่องของการสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกนี้ เดิมที่สร้างตามที่ปรากฏในพุทธประวัติ คือสร้างให้พระพุทธรูปมีพญานาคพันรอบพระวรกายด้วยขนดตัวพญานาคซ้อนกันขึ้นไปหลายขนดจนบังพระวรกายมิดชิด เพื่อป้องกันฝนและลมที่จะมาถูกต้องพระวารกาย จะเห็นได้ก็เพียงพระเศียร พระศอ หรือพระอังสาเป็นอย่างมาก ส่วนเบื้องบนก็จะมีหัวของพญานาคแผ่พังพานปกคลุมพระเศียรของพระพุทธรูป ต่อมานิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปนั่งบนขนดตัวพญานาคประหนึ่งว่ามีพญานาคเป็นบัลลังก์ประทับ ซึ่งดูแล้วสง่างามกว่า (แบบเดิมเหมือนพญานาครัดพระวรกาย) ดูองอาจว่า ดูสมพระเกียรติของพระองค์มากกว่า

พระนาคปรกใบมะขาม

พระนาคปรกใบมะขาม เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กสำหรับห้อยคอที่เรียกกันว่า พระเครื่อง มีลักษณะเล็กคล้ายใบมะขาม ในวงการพระเครื่องจึงเรียกกันว่าพระนาคปรกใบมะขาม หรือปรกใบมะขาม

พระนาคปรกใบมะขาม ชุดเบญจภาคี

 1. พระนาคปรกใบมะขาม พระสนิทสมณคุณ (เจ้าคุณสนิท) วัดโมลีโลกยาราม (วัดท้ายตลาด)
 2. พระนาคปรกใบมะขาม หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เนื้อทองแดง จ.ชัยนาท
 3. พระนาคปรกใบมะขาม เจ้าคุณสุนทรสมาจาร (พรหม) วัดกัลยาณมิตร
 4. พระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
 5. พระนาคปรกใบมะขาม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม

พระนาคปรกของพระเกจิที่ได้รับความนิยม

 • พระนาคปรกหลวงปู่ทิม
 • พระนาคปรกหลวงปู่หมุน
 • พระนาคปรกหลวงปู่โต๊ะ
 • พระนาคปรกหลวงปู่ศุข
 • พระนาคปรกหลวงปู่บุญ
 • พระนาคปรกหลวงปุ่แหวน
 • พระนาคปรกหลวงปู่ดุลย์
 • พระนาคปรกหลวงปู่หลิว
 • พระนาคปรกหลวงปู่บุญมา
 • พระนาคปรกหลวงปู่สอ
 • พระนาคปรกหลวงปู่เพิ่ม
 • พระนาคปรกหลวงพ่อคูณ
 • พระนาคปรกหลวงพ่อกวย
 • พระนาคปรกหลวงพ่อเกษม
 • พระนาคปรกหลวงพ่อรุ่ง
 • พระนาคปรกหลวงพ่อแพ
 • พระนาคปรกหลวงพ่อเดิม
 • พระนาคปรกหลวงพ่อเงิน
 • พระนาคปรกหลวงพ่อศิลา
 • พระนาคปรกหลวงพ่อโบ้ย
 • พระนาคปรกหลวงพ่อชา
 • พระนาคปรกหลวงพ่อรวย
 • พระนาคปรกหลวงพ่อสาคร
 • พระนาคปรกหลวงพ่อเปิ่น
 • พระนาคปรกครูบากฤษดา
 • พระนาคปรกครูบาสร้อย
 • พระนาคปรกครูบาธรรมชัย
 • พระนาคปรกหลวงปู่ตื้อ
 • พระนาคปรกหลวงปู่ฝั้น
 • พระนาคปรกพ่อท่านคลิ้ง
 • พระนาคปรกหลวงปู่สิม
พระนาคปรก ราชาอุตตโม หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
พระนาคปรก ราชาอุตตโม หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

พระนาคปรกกรุที่ได้รับความนิยม

 • พระนาคปรกกรุนาดูน
 • พระนาคปรกกรุลพบุรี
 • พระนาคปรกกรุเมืองไพร
 • พระนาคปรกกรุวัดพระศรี สุพรรณบุรี
 • พระนาคปรกกรุนางตรา
 • พระนาคปรกกรุพระธาตุนาดูน
 • พระนาคปรกกรุลาวทอง
 • พระนาคปรกกรุพิจิตร
 • พระนาคปรกกรุ
 • พระนาคปรกกรุวัดราชบูรณะ
 • พระนาคปรกกรุท้ายตลาด
 • พระนาคปรกกรุวัดพระแก้ว
 • พระนาคปรกกรุวัดนางชี

พระนาคปรกวัดที่ได้รับความนิยม

 • พระนาคปรกวัดอนงค์
 • พระนาคปรกวัดท้ายตลาด
 • พระนาคปรกวัดบวร
 • พระนาคปรกวัดกัลยา
 • พระนาคปรกวัดนาคปรก
 • พระนาคปรกวัดโพธิ์งาม
 • พระนาคปรกวัดระฆัง
 • พระนาคปรกวัดโพธิ์
 • พระนาคปรกวัดพระแก้ว
 • พระนาคปรกวัดบรม
 • พระนาคปรกวัดสุทัศน์
 • พระนาคปรกวัดแจ้งนอก
 • พระนาคปรกวัดละมุด
 • พระนาคปรกบรมนิวาส

พุทธคุณ และคติความเชื่อ พระนาคปรก

เกี่ยวกับพระนาคปรกนั้น มีความเชื่อในด้านพุทธคุณอยู่ว่า

 • เด่นด้านมหาอำนาจ ข้าราชการทหาร ตำรวจหรือผู้ทำงานเกี่ยวกับการปกครองนิยมนำบูชาประจำตัว
 • เด่นด้านป้องกันภัย นิยมนำพระนาคปรกมาบูชาไว้ประจำบ้าน ในสำนักงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ
 • เด่นด้านยกฐานะให้สูงขึ้น เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน เลื่อนฐานะหรือยกฐานะให้ดีขึ้น
 • ผู้ที่เป็นคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาลก็นิยมแขวนบูชาพระนาคปรกไว้ประจำตัว
 • พระนาคปรกนิยมว่าเป็นพระพุทธรูปประจำผู้ที่เกิดวันเสาร์
 • พระนาคปรกนิยมกล่าวว่าเป็นพระประจำปีนักษัตรผู้เกิดปีมะโรง

พระคาถาบูชาพระนาคปรก หรือผู้ที่เกิดวันเสาร์

สวดพระคาถาองคุลีมาลปริตร 10 จบ ดังนี้ “ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิ ชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ”