บทความพระพุทธศาสนา

พระนาคปรก เนื้อชินเงิน พิมพ์ฐานฐานสูง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี

20 พฤษภาคม 2022 | พระเครื่อง
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน พิมพ์ฐานฐานสูง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน พิมพ์ฐานฐานสูง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี

พระนาคปรก เนื้อชินเงิน พิมพ์ฐานฐานสูง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี

เมื่อเอ่ยถึงพระนาคปรกกรุลพบุรี หลายท่านมักจะนึกถึงพระนาคปรกกรุวัดปืน แต่ความเป็นจริงยังมีพระนา คปรกลพบุรีอีกกรุหนึ่งซึ่งมีความสวยงามในด้านพุทธศิลป์ไม่น้อยกว่านั่นคือพระนาคปรก กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อายุราว ๆ 900 ปี พุทธศตวรรณที่ 16-19 สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ขอมผู้ยิ่งใหญ่ ครั้งนั้นแผ่อำนาจปกครองดินแดนสุวรรณภูมิ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพ บุรีเป็นวัดเก่ามีอายุนับพันปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อวันเวลาผ่านไป ขาดผู้ดูแล บรรดาวัตถุมงคลของมีค่าต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ภายในเจดีย์ได้ถูกเคลื่อนย้ายออกมา มีพระบูชา พระเครื่องเนื้อต่าง ๆ มีพิมพ์ทรงและศิลปะคละเคล้ากันไปมีตั้งแต่ทวารวดี ลพบุรี และอยุธยา แต่พิมพ์ที่พบมากที่สุดคือพระนาคปรกพบมากที่สุดถึง 30 พิมพ์ ซึ่งมีพุทธลักษณะวิจิตรงดงาม โดยฝีมือสกุลช่างขอมแบบมหายาน

พระนาคปรก กรุวัดพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี มีทั้งเนื้อชินตะกั่วสนิมแดง เนื้อดิน เนื้อสัมฤทธิ์ และเนื้อชินเงิน ที่พบมากที่สุดคือเนื้อชินเงิน

พระนาคปรก กรุวัดพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี มีขนาดเขื่องกว่ากรุอื่น ๆ คือมีกว้างประมาณ 2.5 ซ.ม. สูงประมาณ 5 ซม. องค์พระพุทธประทับนั่งปางสมาธิ เหนือขนดนาค บนฐานลักษณะเส้นตรงยาวเรียบ 3 ชั้น เบื้องหลังมีพญานาค 7 เศียร แผ่พังพานเหนือพระเศียร

พุทธคุณพระนาคปรก กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

พระยุคเก่ามีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัย เป็นมหาอำนาจ มหาอุด คงกระพันชาตรี ผู้คนเกรงขาม เลื่อนยศตำแหน่ง ป้องกันสัตว์ร้ายมีอสรพิษเป็นต้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง