บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่ระลึกกฐินสามัคคี วัดโพธิ์ไพโรจน์ ปี 2520

3 พฤษภาคม 2022 | พระเครื่อง
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่ระลึกกฐินสามัคคี วัดโพธิ์ไพโรจน์ ปี 2520
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่ระลึกกฐินสามัคคี วัดโพธิ์ไพโรจน์ ปี 2520

เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่ระลึกกฐินสามัคคี วัดโพธิ์ไพโรจน์ ปี 2520

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง