บทความพระพุทธศาสนา

สมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่นเสาร์ห้า 23 มีนาคม 2539

20 กุมภาพันธ์ 2022 | พระเครื่อง
สมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่นเสาร์ห้า 23 มีนาคม 2539
สมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่นเสาร์ห้า 23 มีนาคม 2539

สมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่นเสาร์ห้า 23 มีนาคม 2539

พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม องค์นี้ผมได้รับแถมมาจากไลฟ์สด ส่วนตัวผมไม่ทราบว่าเป็นพระที่ออกจากทางวัดจริงหรือไม่ หรือทางวัดออกรุ่นนี้จริง แต่องค์นี้อาจจะเป็นพระเลียนแบบก็ได้

สมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่นเสาร์ห้า 23 มีนาคม 2539
สมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่นเสาร์ห้า 23 มีนาคม 2539

เหตุที่ผมรู้ว่าเป็นสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม รุ่นเสาร์ห้า เพราะผมได้มาพร้อมกล่อง ที่กล่องระบุว่า

รุ่นเสาร์ ๕

วัดระฆังโฆสิตาราม

๒๓ มีนาคม ๒๕๓๙

ในส่วนของพระสมเด็จแท้หรือไม่ ผมไม่ทราบ ทางวัดได้มีการทำพิธีในวันดังกล่าวหรือไม่ ไม่ทราบเช่นกัน

แต่ในปี 2539 มีวันสาร์ ๕ จริง ตรงกับวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.253923 March 1996 เป็นวันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง