บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสระผมให้เป็นมงคล คนรักคนนิยม โชคลาภไม่ขาดสาย

9 มกราคม 2022 | คาถา
คาถาสระผม
คาถาสระผม

คาถาสระผม

พุท ธะ สัง มังคะลัง โลเก

โอม อะมัง ระติ ชีวันติ เย สะวาหะ สะวาหายะ


คาถานี้ท่านให้ภาวนา 3 จบ หรือ 7 จบ เสกน้ำส้มป่อยสระผม เป็นมงคล หรือเสกน้ำซาวข้าว เสกน้ำยาสระผมก็ได้ ดีทั้งนั้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง