บทความพระพุทธศาสนา

หน้าพรานบุญ ท่านพ่อแก่เจ้าแสง เนื้อดินสีแดง วัดบ้านตรัง จังหวัดปัตตานี

4 มกราคม 2022 | เครื่องราง
หน้าพรานบุญ พ่อแก่เจ้าแสง เนื้อดินสีแดง วัดบ้านตรัง จังหวัดปัตตานี
หน้าพรานบุญ พ่อแก่เจ้าแสง เนื้อดินสีแดง วัดบ้านตรัง จังหวัดปัตตานี

หน้าพรานบุญ ท่านพ่อแก่เจ้าแสง วัดบ้านตรัง จังหวัดปัตตานี

หน้าพรานบุญ พ่อแก่เจ้าแสง จันทวัณโณ วัดบ้านตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี

“พรานบุณ” (ที่ถูก ต้องสะกดด้วย ณ หรือเรียกเต็มว่า พรานบุณฑริก อ่านว่า บุน-ดะ-ริก ซึ่งแปลว่า บัวขาว) เป็นตัวละครประกอบที่สําคัญ ตัวหนึ่งในละครชาตรี เรื่องมโนห์รา ซึ่งเป็นตัวดําเนินเรื่องราวในช่วงแรกของการแสดงถือว่าเป็นปฐมบทของการแสดงละครเรื่องนี้ โดยเค้าโครงของเรื่อง มโนห์รา นํามาจากเรื่องเล่าอดีตชาติของพระสมณโคดม ตัวละครพรานบุญ ในเรื่องมโนห์รา เป็นพรานผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองนครปัญจาล

ครั้งหนึ่งพรานบุณได้เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์แล้วได้ไปช่วยชีวิตพญานาคชื่อชมพูจิต โดยพรานบุณได้ฆ่าผู้ประทุษร้ายต่อพญานาคตาย ท้าวชมพูจิตซึ่งเป็นพญานาคจึงพาพรานบุณลงไปเมืองบาดาลและทําความเคารพสักการะพรานป่าเป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงพากลับมาส่งที่เมืองมนุษย์พร้อมกับมอบเพชรนิลจินดาให้กับพรานบุณไว้อย่างมากมายแล้วสั่งไว้ว่าต่อไป ภายหน้าถ้าต้องการให้ช่วยเหลือขอให้บอกจะยินดีช่วยทุกอย่าง

ครั้นวันหนึ่งพรานบุณได้ออกไปล่าสัตว์ในป่า จนถึงอาศรมพระฤาษี ซึ่งอยู่ใกล้กับสระโบกขรณีจึงเข้าไปนมัสการ บังเอิญวันนั้นตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน ฝูงกินรีจะพากันมาเล่นน้ำส่งเสียงมาจนถึงอาศรมของพระฤาษี พรานบุณได้ยินจึงไปแอบดูแล้วคิดอยากจะจับนางกินรีไปถวายพระสุธนจึงกลับไปปรึกษาพระฤาษีเพื่อหาวิธีจับนางกินรี จึงทราบว่าต้องใช้บ่วงบาศที่ได้จากท้าวชมพูจิตในการจับเท่านั้น พรานบุณจึงเดินทางไปขอบ่วงบาศจากท้าวชมพูจิตแล้วนํามาจับนางกินรีในวันเพ็ญต่อมาเพื่อจะได้นําไปถวายพระสุธน (กรมศิลปากร, 2498, น. 8-9) ที่มา : www.utcc.ac.th

ข้อดีของพรานบุญ (พรานบุณ)

พรานบุณนั้นมีดีหลายประการ เป็นต้นว่า

 1. เรื่องการทำมาหากิน พรานอยู่ง่ายกินง่าย หากินได้ไม่มีอดอยาก
 2. เรื่องอาคมไม่เป็นสองรองใคร เก่งกาจจนสามารถไปมาได้แม้กระทั่งในป่าหิมพานต์
 3. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ รู้วิธีการเจรจาอย่างที่เข้าหาฤาษี
 4. บ่วงบาศก์ ที่ยืมจากพญานาคราชมาจับนางมโนราห์มาถวายพระสุธนจนได้รับปูนบำเหน็จมากมายอยู่สบายทั้งชาติ

ด้วยเหตุนี้ เกจิอาจารย์ทั้งหลายจึงได้สร้างเครื่องรางขึ้นมาเป็นพรานบุณบ้าง หน้าพรานบุณบ้าง ห่วงบาศก์บ้าง เพื่อหวังพุทธคุณ หรืออิทธิคุณในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. ทำมาหากินคล่อง ไม่ติดขัด
 2. เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันสัตว์ร้าย สัตว์ อสรพิษ
 3. เป็นเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์
 4. เลื่อนยศตำแหน่ง เจ้านายรัก
 5. บันดาลโชค-โภคทรัพย์.

คาถาอาราธนาก่อนใช้หน้าพรานบุญ (พรานบุณ)

 • อออา ออแอ ออหา ออมา ออรัก ออฤ ออฦา ทรัพย์มา คะมา
 • คาถาพรานบุญ (เทวดาให้เงิน) “โอม นะมา มีมา นะ เน นุ นิ นะ สวาหะ สวาโหม”
 • คาถาเมตตา “ออ อา สะเน่หามนุสสะจิตติ ออ อา สะเน่หามนุสสะจิตตัง ออ อา มูลละพะลัง ออ อาพุทธานะมามิหัง”

คาถาบูชาพรานบุญ (พรานบุณ) ทั้ง ๓ คาถานี้ เลือกใช้บทใดบทหนึ่ง หรือจะใช้ทั้ง ๓ บทก็ได้

หมายเหตุ

ผมเองก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องสุธน-มโนราห์มาอย่างละเอียด แต่พอรู้คร่าว ๆ ตามที่เขียนมาข้างบน ดังนี้

 • สุธน เป็นตัวเอกหรือพระเอกของเรื่อง เขียนว่า สุธน ไม่ใช่ สุธนต์
 • มโนราห์ เป็นชื่อเฉพาะของนางเอก ไม่ใช่ชื่อสิ่งที่นางเอกเป็น อธิบายว่า นางเอกเป็นกินรี ชื่อว่า มโนราห์
 • พรานบุญ ที่ถูก ต้องสะกดด้วย ณ เป็นพรานบุณ หรือเรียกเต็มว่า พรานบุณฑริก อ่านว่า บุน-ดะ-ริก ซึ่งแปลว่า บัวขาว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง