บทความพระพุทธศาสนา

ปี 2565 ปีเสือ อยู่กับเสือ อยู่อย่างเสือ ไม่กัดกับเสือ

30 ธันวาคม 2021 | เครื่องราง
ปี 2565 ปีเสือ อยู่กับเสือ อยู่อย่างเสือ ไม่กัดเสือ
เสือแกะ หลวงพ่อนก

ปี 2565 ปีเสือ อยู่กับเสือ อยู่อย่างเสือ ไม่กัดเสือ

ปีพุทธศักราช 2565 ที่ใกล้เข้ามาถึงนี้ เป็นปีขาล หรือปีเสือตามปีนักษัตร อันที่จริง การเปลี่ยนปีตามปีนักษัตรนั้นไม่ได้เริ่มนับในวันที่ 1 มกราคม 2565 แต่จะเริ่มนับในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีขาล ( ที่มา : ปฏิทิน 100 ปี myhora.com ) แต่เราก็ถือโอกาสฉลองปีเสือพร้อมกับวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากลทั่วไป

ขาล หรือ ปีขาล เป็นชื่อปีที่ 3 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นเสือ พุทธศักราชที่ตรงกับปีขาล เช่น พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2577 และ พ.ศ. 2589 เป็นต้น โดยวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดรอบปีนักษัตรไม่แน่นอนเมื่อเทียบกับปฏิทินสากล และนับต่างกันระหว่างแบบจีนกับแบบไทย (ที่มา : ( wikipedia.org )

การใช้ชีวิตทุกวันนี้ มีอันตรายรอบด้าน อันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บ อันตรายจากโจรผู้ร้าย อันตรายจากการใช้ชีวิตประจำวัน การเดินทาง การขับขี่ อยู่ดี ๆ อาจจะไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาแก้ไขใด ๆ อีกเลย นอกจากอันตรายภายนอกที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีอันตรายหรือภัยอันจะเกิดขึ้นจากภายในจิตของเรา คือความโลภ ความโกรธ ความหลง เผลอไม่ได้มันพร้อมที่จะทำร้ายเราทุกเมื่อ สรุปก็คือมีอันตรายรอบด้าน ทั้งภายในภายนอก เหมือนเราถูกขังอยู่ในกรงเสือ ซึ่งในแต่วันเราต้องคอยหาอาหารให้เสือ อย่าให้เสือหิวหรือโกรธได้ เราต้องอยู่ให้เป็น รู้ใจเสือ รู้เขารู้เรา สร้างมิตรไมตรีไม่เป็นศัตรูกับใคร แล้วเราก็จะอยู่ได้อย่างมีสุขหรือทุกข์น้อยที่สุด

สำหรับเสือแกะที่ผมนำมาประกอบบทความนี้ เจ้าของเดิมชี้ว่าเป็นเสือหลวงพ่อนก วัดสังกะสี มีลักษณะเด่น คือเป็นเสือแกะเป็นตัวซึ่งพบเจอได้ยากยิ่ง

เสือหลวงพ่อนกนั้น ถือว่าเป็นเสือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรองจากเสือหลวงพ่อปาน หากท่านหาเสือหลวงพ่อปานไม่ได้ หรือหาได้แต่ราคาสูง ลองมุ่งมาที่เสือหลวงพ่อนก แต่ก็พบเจอของแท้ยากเช่นกัน แต่ที่สำคัญราคาน่าจะถูกกว่าเสือหลวงพ่อปาน ในด้านพุทธคุณของเสือนั้น ผมว่าไม่แตกต่าง โดยเฉพาะในด้านมหาอำนาจ แต่ก็แฝงไว้ด้วยมหาเสน่ห์โชคลาภเช่นกัน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง