ล็อกเกตเม็ดกระดุม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ปี 2517

ล็อกเกตเม็ดกระดุม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ปี 2517
ล็อกเกตเม็ดกระดุม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ปี 2517

ล็อกเกตเม็ดกระดุม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ล็อกเกตเม็ดกระดุม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ปี 2517 ด้านหลังมีเส้นเกศา เลี่ยมทองอย่างสวยงาม จากการสอบถามผู้รู้ทราบว่า ล็อกเกตเม็ดกระดุมหลวงปู่ฝั้นรุ่นนี้สร้างถวายโดยร้านทองในเมืองสกลนคร

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร พระเถระวัดป่ากรรมฐานศิษย์รุ่นใหญ่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่านเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก สร้างธรรมทายาทไว้มากมาย เป็นต้นว่า

 • พระโพธิธรรมาจารย์เถร (พระอาจารย์สุวัจน์ สุวโจ) วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์
 • พระรัชมงคลนายก (พระอาจารย์คำดี ปญฺโญภาโส) วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
 • พระเทพสังวรญาณ (พวง สุขินทริโย) วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรุงเทพฯ
 • พระเทพมงคลวัชราจารย์ (พระอาจารย์เหลือง ฉนฺทาคโม) วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์
 • พระครูอุดมธรรมสุนทร (พระอาจารย์แปลง สุนฺทโร) วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
 • พระอาจารย์สรวง สิริปุญฺโญ วัดป่าศรีฐานใน จ.ยโสธร
 • พระญาณสิทธาจารย์ (พระอาจารย์ทองพูล สิริกาโม) วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต) จ.บึงกาฬ
 • พระครูสุวิมลบุญญากร (พระอาจารย์บุญพิน กตปุญฺโญ) วัดผาเทพนิมิตร จ.สกลนคร
 • พระอาจารย์เขี่ยม โสรโย วัดป่าถ้ำขาม จ.สกลนคร
 • พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • พระอาจารย์เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว จ.บึงกาฬ
 • พระอาจารย์ทองคำ กาญจนวณฺโณ วัดถ้ำบูชา จ.บึงกาฬ
 • พระครูวิมลภาวนาคุณ (พระอาจารย์คูณ สุเมโธ) วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี
 • พระอาจารย์เชือน ปภสฺสโร วัดประชาสันติ จ.พังงา
 • พระครูภาวนาสุทธาจารย์ (พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ) วัดเวฬุวัน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
 • พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
 • พระครูกันตสีลสัมบัน (พระอาจารย์สมบูรณ์ กนฺตสีโล) วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จ.พิษณุโลก
 • พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์

ด้วยความเคารพศรัทธาในองค์ท่าน ในแต่ละวันจึงมีผู้เดินทางมากราบไหว้ขอฟังธรรมบ้าง ขอพรบ้าง ขอวัตถุมงคลบ้าง หรือสร้างวัตถุมงคลมาเพื่อให้ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตบ้าง และล็อกเกตเม็ดกระดุมชุดนี้ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาสร้างมาถวายให้ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง