บทความพระพุทธศาสนา

ความหมายของดอกบัวสีต่าง ๆ ดอกบัวแต่ละสีสื่อความหมายอย่างไร

29 พฤศจิกายน 2021 | นานาสาระ
ความหมายของดอกบัวสีต่าง ๆ
ความหมายของดอกบัวสีต่าง ๆ

ความหมายของดอกบัวสีต่าง ๆ

การให้ความหมายของดอกบัวสีต่าง ๆ นี้ เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าต้องเป็นเช่นนั้น คนหนึ่งอาจจะสื่อความหมายแบบหนึ่ง ส่วนอีกคนหนึ่งอาจจะสื่อความหมายอีกแบบหนึ่งก็เป็นได้

เนื่องจากดอกบัว ถือว่าเป็นดอกไม้มงคล เป็นต้นไม้ชนิดแรกที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า กล่าวคือพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระพุทธมารดาทรงมีพระสุบินนิมิตว่า พระนางได้เข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์ แล้วพบช้างเผือกเชือกหนึ่งลงมาจากเขาเข้ามาหาพระนางชูงวงอันจับปทุมชาติสีขาวมีกลิ่นหอม ครั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติยังเสด็จดำเนินไป 7 ก้าว แต่ละก้าวมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับอีกด้วย นอกจากนั้นดอกยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลังตรัสรู้ที่พระองค์ทรงเปรียบบุคคลเป็นเหมือนดังดอกบัวเหล่าต่าง ๆ อีกด้วย

เหตุนั้น พุทธศาสนิกชน จึงนิยมดอกบัวว่าเป็นไม้มงคล มีสกุลชาติ เป็นดอกไม้ที่ควรแก่การนำมาบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ปูชนียบุคคล ปูชนียสถาน อันสมควรแก่การบูชาทั้งหลาย ความหมายของดอกบัวสีต่าง ๆ นี้ ผมจึงขอนำมากล่าวแต่ในทางที่ดี (ในทางที่เสียไม่มี) ตามความคิดเห็นส่วนตนเท่านั้น

ความหมายของดอกบัวสีต่าง ๆ
ความหมายของดอกบัวสีต่าง ๆ ภาพโดย susuteh จาก Pixabay

ดอกบัวสีน้ำเงิน       สื่อความหมายถึงชัยชนะ การชนะอุปสรรค รวมทั้งความเป็นมหาอำนาจ ผู้คนเกรงขามอีกด้วย

ดอกบัวสีขาว          สื่อความหมายถึงความบริสุทธิ์ จิตใจที่สงบเยือกเย็น ผ่องแผ้วสดใส จิตใจที่เบิกบานพร้อมที่จะเรียนรู้ หรือการรู้แจ้ง

ดอกบัวสีม่วง         โดยปกติสีม่วงสื่อถึงความลึกลับ สิ่งที่ซ่อนอยู่ ฉะนั้น ดอกบัวสีนี้ สื่อความหมายถึงการค้นหาตัวตนที่แท้จริง ให้เฝ้าดูจิต ดูการกระทำของตนเอง ระวังใจตนเองอย่าให้หลงผิด

ดอกบัวสีชมพู         บัวสีชมพูเป็นสีดอกบัวตระกูลปทุมชาติหรือบัวหลวง ถือว่าเป็นบัวที่มีมาแต่โบราณ กล่าวกันว่าเป็นบัวที่ประเสริฐในบรรดาบัวทั้งหลาย เป็นบัวที่นิยมนำมาบูชาพระพุทธเจ้า เป็นดอกบัวที่นิยมทำเป็นรัตนบัลลังก์ของพระพุทธเจ้า สื่อความหมายถึงพระพุทธเจ้าได้

ดอกบัวสีแดง          มีผู้กล่าวว่าบัวสีแดงมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับใจ ดอกบัวสีแดงจึงสื่อความหมายถึงใจที่มีความรักและความเห็นแก่เห็นใจต่อผู้อื่น หมายความว่าเป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น

ดอกบัวสีเหลือง สื่อความหมายถึงความเยือกเย็น ความรักความเมตตา และความเจริญรุ่งเรือง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง