บทความพระพุทธศาสนา

ตั้งนะโมถูก ทุกอย่างก็ราบรื่น นะโม ฯ ชั้นเดียว นะโม ฯ ๓ ชั้น นะโม ฯ ๕ ชั้น นะโม ฯ ๙ ชั้น

30 ตุลาคม 2021 | คาถา
ตั้งนะโมให้ถูก นะโม ฯ ชั้นเดียว นะโม ฯ ๓ ชั้น นะโม ฯ ๕ ชั้น นะโม ฯ ๙ ชั้น
ตั้งนะโมให้ถูก นะโม ฯ ชั้นเดียว นะโม ฯ ๓ ชั้น นะโม ฯ ๕ ชั้น นะโม ฯ ๙ ชั้น

ตั้ง “นะโม” ให้ถูก

ผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการตั้ง นะโม ฯ ประมาณว่าขึ้นนะโมแล้วคนอื่นรับไม่ได้ไปไม่ถูก หรือเราตั้งใจตั้งนะโมอย่างหนึ่ง แต่ผู้รับอีกแบบหนึ่ง เราต้องการตั้งนะโม ๓ ชั้น แต่ผู้รับเป็นนะโมชั้นเดียวแบบนี้ก็มี โชคดีที่ได้อ่านเจอท่านผู้รู้ได้เขียนไว้เกี่ยวกับวิธีการตั้งนะโมให้ถูก

ครูอาจารย์ทั้งหลายกำชับนักหนา ตั้งนะโมให้ถูก ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระ เทศน์ สวดใด ๆ ก็ตาม เมื่อตั้งนะโมถูกทุกอย่างก็ราบรื่น แต่ถ้าตั้งนะโมผิด ล่มตั้งแต่นะโม ทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ก็จะเพหมด ลดกำลังใจของเราเป็นอย่างมาก

การตั้ง นะโม

ระเบียบในการตั้ง นโมฯ นั้น กำหนดตามระยะที่ขาดเสียงลงเป็นชั้นๆ มีชื่อเรียกตามชั้นๆ ดังนี้ คือ

นะโม ฯ ชั้นเดียว
นะโม ฯ ๓ ชั้น
นะโม ฯ ๕ ชั้น
นะโม ฯ ๙ ชั้น

๑. นะโม ฯ ชั้นเดียว
(ขึ้น) นโม
(รับ) ตสฺ, สภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺ, ธสฺ, ส นโมตสฺ, สภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺ, ธสฺ, ส นโมตสฺ, สภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺ, ธสฺ, สฯ

๒. นะโม ฯ ๓ ชั้น
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

๓. นะโม ฯ ๕ ชั้น
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส ฯ
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
นโม ตสฺส ภควโต ฯ
อรหโต สมฺมา ฯ
สมฺพุทฺธสฺส ฯ

๔. นะโม ฯ ๙ ชั้น
(ขึ้น) นโม ตสฺส ภควโต ฯ
(รับ) อรหโต ฯ
สมฺมา ฯ
สมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส ภควโต ฯ
อรหโต ฯ
สมฺมา ฯ
สมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส ภควโต ฯ
อรหโต ฯ
สมฺมา ฯ
สมฺพุทฺธสฺส ฯ

ที่มา : บทนมัสการพระพุทธเจ้า (ตั้ง นะโม ให้ถูก)

หากใครยังไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าการตั้ง นะโม ฯ ชั้นเดียว นะโม ฯ ๓ ชั้น นะโม ฯ ๕ ชั้น นะโม ฯ ๙ ชั้น เป็นอย่างไร ลองหาฟังใน youtube ดู น่าจะมีตัวอย่างครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง