บทความพระพุทธศาสนา

คาถามหาบังไพรพระคาถา ของหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

27 ตุลาคม 2021 | คาถา
รวมคาถาหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท
รวมคาถาหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท

คาถามหาบังไพรพระคาถา ของหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

วะ สะ ทะ สะ นะ สะ ปะ


ก่อนสวดคาถาตั้ง นะโม 3 จบ

คาถาบทนี้ชื่อว่าหัวใจบังไพร เมื่อเวลาจะใช้ท่านให้กลั้นใจหักเอากิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ตัวมากิ่งหนึ่ง เด็ดเอาใบที่เสีย ๆ ออกทิ้งให้เหลือแต่ใบดีจริง ๆ เพียง ๗ ใบ. ให้เขียนอักษรหัวใจทั้ง ๗ นี้ลงใบละอักขระ ทำการเสกด้วยตัวเอง ๗ คาบ ให้เอากึ่งไม้นั้นปกหัวเราเดินไปเขาไม่เห็น

พิจารณาจากคาถาแล้ว น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคาถาพิชัยสงคราม ใช้เมื่อยามศึกสงครามในป่าดง ใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นหลบหนีศัตรูในป่าพงไพร หากนำมาใช้ในบ้านในเมืองในที่ที่ไม่มีป่าไม้ดงไพรอาจจะใช้ไม่ได้ผล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง