บทความพระพุทธศาสนา

พระเก่าเล่าถึงยุคอยุธยา จารเต็ม เข้มขลัง แรงด้วยพลังพุทธคุณ

20 ตุลาคม 2021 | พระเครื่อง
พระเก่าเล่าถึงยุคอยุธยา จารเต็ม เข้มขลัง แรงด้วยพลังพุทธคุณ
พระเก่าเล่าถึงยุคอยุธยา จารเต็ม เข้มขลัง แรงด้วยพลังพุทธคุณ
พระเก่าเล่าถึงยุคอยุธยา จารเต็ม เข้มขลัง แรงด้วยพลังพุทธคุณ
พระเก่าเล่าถึงยุคอยุธยา จารเต็ม เข้มขลัง แรงด้วยพลังพุทธคุณ

พระเก่าเล่าถึงยุคอยุธยา จารเต็ม เข้มขลัง แรงด้วยพลังพุทธคุณ

พระพุทธรูปขนาดเล็ก เก่า เนื้อออกไปทางสัมฤทธิ์ องค์แรกจารเต็มทั้งหน้าหลัง สวยงามจริง ๆ เหมาะอย่างมากสำหรับพกพาอาราธนาติดตัวสำหรับผู้เดินทางบ่อย แต่ไม่อยากห่างไกลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะพระรัตนตรัย

อ่านเพิ่มเติม…พระพุทธรูปขนาดเล็ก เนื้อสัมฤทธิ์ แก่เงิน ดูเข้มขลังพลังรอยจาร

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง