บทความพระพุทธศาสนา

ปัญหาวิชากระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

18 ตุลาคม 2021 | ดาวน์โหลด
ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ปัญหาวิชากระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี สอบในสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหาวิชากระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี

สอบในสนามหลวง

วันศุกร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ธมมจารี สุขํ เสติ
ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข.

ขุ. ธ. ๒๕/๓๗, ๓๘. ขุ. อุ. ๒๕/๓๖๖


แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบด้วย ๑ ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่งสุภาษิตนั้นด้วย สุภาษิตที่อ้างมานั้น ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง

ชั้นนี้ กำหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป

———–

ให้เวลา ๓ ชั่วโมง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง