บทความพระพุทธศาสนา

PowerPoint สื่อการเรียนการสอน การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

27 พฤศจิกายน 2021 | ดาวน์โหลด
PowerPoint สื่อการเรียนการสอน การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
PowerPoint สื่อการเรียนการสอน การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

PowerPoint สื่อการเรียนการสอน การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

  • วิธีการปฏิบัติต่อพระรัตนตรัย
  • การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ
  • การอ่อนน้อมถ่อมตน
  • การบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชา
  • การปฏิบัติตามประเพณีไทย
  • มารยาททางสังคม

PowerPoint สื่อการเรียนการสอน การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ เหมาะกับ

  • การเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
  • การอบรมค่ายธรรมะ
  • ผู้สนใจวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามประเพณีไทย
  • ผู้สนใจและต้องการปฏิบัติให้ถูกต้องตามศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนา

หน้าดาวน์โหลด… PowerPoint สื่อการเรียนการสอน การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง