บทความพระพุทธศาสนา

arrowhead หัวลูกศรประจำกายแห่งชนเผาชาว อินเดียนแดง

28 กรกฎาคม 2019 | เครื่องราง
arrowhead หัวลูกศรประจำกายแห่งชนเผาชาว indian
arrowhead หัวลูกศรประจำกายแห่งชนเผาชาว indian

arrowhead หรือ หัวลูกศรหินนี้ คุณอาจจะพบเจอได้โดยบังเอิญได้ทั่วไปในพื้นที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ชาวอินเดียนแดงอาศัยอยู่ คำว่า อินเดียนแดง ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Indian หรือ Native American ซึ่งในอดีตนั้นได้ใช้คำว่า Red Indian แต่ได้เลิกใช้แล้วโดยถือว่าเป็นคำไม่สุภาพในการกล่าวถึง แต่ในบทความนี้ เพื่อความเข้าใจง่ายจึงขอใช้คำว่าอินเดียนแดงตามเดิม อินเดียนแดงแบ่งออกเป็น 3 เผ่าใหญ่ ได้แก่ เผ่ามายา เผ่าแอซแทค และเผ่าอินคา

ชนเผาอินเดียนแดง indian (Red Indian)
ชนเผาอินเดียนแดง indian (Red Indian)
ใช้ arrowhead ในการล่าสัตว์และป้องกันตัว

arrowhead ประจำกายของชาวอินเดียนแดง

สำหรับ arrowhead หรือหินลูกศรนั้น ผมได้ถามคนท้องถิ่นใน Oklahama เขาได้ให้ข้อมูลอันเป็นความรู้ว่า arrowhead ของชาวอินเดียนแดงแยกออกเป็น 2 ประเภทโดยการใช้งาน ได้แก่

 • arrowhead ทั่วไป สำหรับใช้ล่าสัตว์ เป็นอาวุธป้องกันตัว ซึ่งเวลาใช้งาน พวกเขาจะผูก arrowhead ติดกับไม้ใช้เป็นลูกธนู หรือหอกปลายแหลม
 • arrowhead ประจำกาย ซึ่งเป็นของคู่ชีวิตของชาวอินเดียนแดง เขาจะไม่ยอมทิ้งมันไปไหน ถ้าไม่จวนตัวหรือจำเป็นจริง ๆ ฉะนั้น เราอาจจะพบ arrowhead ได้บ่อย ๆ ข้างโครงกระดูกของผู้ที่เป็นเจ้าของ
ชนเผาอินเดียนแดง indian (Red Indian) ทุกวันนี้เรียกว่า Native American
ชนเผาอินเดียนแดง indian (Red Indian)
ทุกวันนี้เรียกว่า ชนพื้นเมืองชาวอเมริกัน (Native American)

การใช้งานและประโยชน์ของ arrowhead

ทราบมาว่า เมื่อพวกเขาจะใช้งาน arrowhead นั้น พวกเขาจะมัดมันด้วยเชือกที่ทำจากเปลือกไม้ หรือใช้กาวที่ทำจากยางไม้ ติดกับปลายไม้เพื่อใช้เป็นลูกธนู หรือมัดติดกับปลายไม้ เพื่อทำเป็นหอก ประโยชน์การใช้งานของ arrowhead หลัก ๆ มีดังนี้ ได้แก่

 • ใช้สำหรับในการล่าสัตว์ ซึ่งเป็นการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเขา
 • ใช้ในการป้องกันตัว จากสัตว์หรือจากชนต่างเผ่า
 • ใช้ในการทำสงคราม สู้รบป้องกันตัว หรือใช้โจมตีชนต่างเผ่า
 • ใช้เป็นเครื่องประดับกาย แสดงความเป็นตัวตนของพวกเขา
 • ให้แสดงถึงอำนาจ แสดงความเข้มแข็ง แสดงความมีอำนาจ ซึ่งหัวหน้าเผาจะได้รับ arrowhead ที่ทำจากหินอย่างดี มีความแข็งแรงและคมอย่างมาก
ชนพื้นเมืองชาวอเมริกัน (Native American)
ชนพื้นเมืองชาวอเมริกัน (Native American)

arrowhead ในด้านเครื่องรางจากยุคโบราณ

เนื่องจาก arrowhead มีอายุหลายพันหรือเป็นหมื่นปี พกตกมาถึงยุคคนปัจจุบัน เราอาจจะใช้ arrowhead มาเป็นเครื่องรางจากของใช้คนยุคโบราณ โดยเชื่อว่ามีอิทธิคุณดังนี้

 • ตามความเชื่อของคนไทยเรา ถ้านำ arrowhead ไปให้พระเกจิอาจารย์ลงอักขระเลขยันต์ทำการปลุกเสกแล้วก็จะเพิ่มความขลังพลังอำนาจขึ้น
 • เป็นมหาอำนาจ เสริมบารมีให้แก่ตนเอง
 • เป็นมหาอำนาจ ใช้ในการปกครองคน คุมคน
 • ใช้ป้องกันสัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษต่าง ๆ
 • ใช้ป้องกันฟ้าผ่า
 • เป็นมหาเสน่ห์ก็ได้ เพราะเชื่อว่า arrowhead บางตัวเป็นของหัวหน้าเผ่า ซึ่งหัวหน้านั้นนอกจากมีอำนาจในการปกครองคนแล้ว บางเผ่าหัวหน้ายังมีเมียได้หลายคนอีกด้วย และหญิงสาวในเผ่าต่างก็อยากได้หัวหน้าเผ่ามาเป็นคนคุ้มครองและพร้อมที่จะมอบชีวิตให้