บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเพชรหลีก แคล้วคลาดปลอดภัย ฟันแทงไม่ถูก

8 ตุลาคม 2021 | คาถา
คาถาเพชรหลีก แคล้วคลาดปลอดภัย ฟันแทงไม่ถูก
คาถาเพชรหลีก แคล้วคลาดปลอดภัย ฟันแทงไม่ถูก

คาถาเพชรหลีก

ยะมิอิสะพุทโธ

คาถาเพชรหลีกนี้ ให้บริกรรมจับชายพกไว้ แทงฟันมิถูกแล คาถาเพชรหลีกนี้ที่มาบอกว่าได้มากจากอาจารย์หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา ดีทางแคล้วคลาดปลอดภัย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง