บทความพระพุทธศาสนา

การอุทิศบุญทำให้ผู้ทำได้บุญเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร

2 ตุลาคม 2021 | ธรรมะคุ้มครอง
การอุทิศบุญทำให้ผู้ทำได้บุญเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร
การอุทิศบุญทำให้ผู้ทำได้บุญเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร

การอุทิศบุญทำให้ผู้ทำได้บุญเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร

เมื่อบุคคลได้ทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเป็นต้นว่า ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ทอดกฐินผ้าป่า สมาทานรักษาศีล หรือสวดมนต์ภาวนา มักจะปิดท้ายด้วยการอุทิศบุญ หรือการแผ่บุญคุณความดีที่ตนเองได้ทำนั้นให้ผู้อื่นได้รับทราบและอนุโมทนาด้วย บุญที่ทำนั้นก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพิ่มขึ้นได้อย่างไร แก่ใครบ้าง มาดูกัน

  • ผู้อุทิศบุญ ชื่อว่าได้บุญจากบุญวิธีที่ตนได้ทำ เช่น ถวายสังฆทาน บุญสำเร็จจากการให้ ถือว่าเป็นทานมัย หากได้อุทิศบุญที่ได้ทำนั้นให้แก่ผู้อื่นด้วย ชื่อว่าได้บำเพ็ญบุญเพิ่มขึ้นอีกวิธีหนึ่ง เรียกว่าปัตติทานมัย
  • ผู้ที่เราอุทิศบุญให้นั้น หากเขาได้อนุโมทนาในบุญที่เราอุทิศนั้น บุญย่อมเกิดขึ้นกับเขาเพราะเหตุแห่งการอนุโมทนาเท่านั้น เรียกว่าปัตตานุโมทนามัย ส่วนบุญในส่วนของทานมัยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเขา เพราะเขามิได้เป็นเจ้าของแห่งทานนั้น

ภาพประกอบจาก : www.pixabay.com

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง