บทความพระพุทธศาสนา

คําอาราธนา มาติกา เพื่อนิมนต์พระสวดบทมาติกา และบังสุกุล

27 กันยายน 2021 | คาถา
คําอาราธนา มาติกา เพื่อให้พระสวดบทมาติกา และบังสุกุล
คําอาราธนา มาติกา เพื่อให้พระสวดบทมาติกา และบังสุกุล

การสวดมาติกา คือ การสวดบทมาติกาของอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์หรือที่เรียกว่า “สัตตัปปกรณาภิธรรม” ซึ่งมีการบังสุกุลเป็นที่สุด

บทมาติกาที่สวด ได้แก่ ธัมมะสังคิณีมาติกา บางแห่งนิยมสวดบท พระมะหาปัฏฐาน ต่อท้าย จากนั้นพระสงฆ์จะชักผ้าบังสุกุล ด้วยบทว่า

อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโม
อุปปัชชิต๎วา นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข ฯ
สัพเพ สัตตา มะรันติ จะ มะริงสุ จะ มะริสสะเร
ตะเถวาหัง มะริสสามิ นัตถิ เม เอตถะ สังสะโย ฯ

โดยปกติแล้วการสวดมาติกา-บังสุกุล ไม่ต้องกล่าวคำอาราธนาเป็นภาษาบาลี แต่ก็มีบางแห่งที่มีการกล่าวคำอาราธนา ซึ่งคำกล่าวอาราธนาเป็นภาษาบาลีนั้นไม่มีแบบกำหนดที่ชัดเจน แล้วแต่ผู้แต่งหรือผู้อาราธนาจะถือนำมาใช้อย่างไร

คำอาราธนามาติกา – บังสุกุลนี้ ผมคิดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปใช้

คำอาราธนามาติกา – บังสุกุล

โอกาสะ โอกาสะ โอกาสะ มะยัง ภันเต ธัมมะมาติกัง อาราธะนัง กะโรมะ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง