บทความพระพุทธศาสนา

ครูที่ไม่น่านับถือ ครูที่ไม่ควรแก่การกราบไหว้ ครูไม่เป็นตัวอย่างที่ดี

17 กรกฎาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง
บุหรี่ เป็นยาเสพติด
บุหรี่ เป็นยาเสพติด

ครูที่ไม่ควรแก่การกราบไหว้
Teachers who should not be respected are theones who:

1. ครูมักขี้เกียจสอน
Avoid real teaching out of laziness.

2. ครูมักเลิกก่อนเวลา
Finish teaching before the allotted time is up.

3. ครูเมา สุราเป็นนิตย์
Are frequently and/or publicly drunk.

4. ครูติดบุหรี่งอมแงม แถมทะเลาะกันทุกวัน
Are addicted to drugs and cigarettes and frequently quarrel with others.

5. ครูชอบเล่นการพนันเป็นนิสัย
Frequently gamble.

6. ครูแอบหลงใหลในลูกศิษย์
Form crushes on students.