บทความพระพุทธศาสนา

ครูที่ควรเคารพนับถือ ครูที่ทำตนเป็นครูอย่างแท้จริง

17 กรกฎาคม 2019 | ธรรมะคุ้มครอง
พาน ไหว้ครู
พาน ไหว้ครู

ที่ควรกราบไหว้ ครูที่เป็นที่รักของศิษย์อย่างยิ่ง
Teachers whom ought to pay we respect to Should be the ones who :

1. ครูทำตัวให้ศิษย์รัก
can in still love in their students.

2. ครูหนักแน่นในจริยา
are ethical.

3. ครูพัฒนาความรู้
develop and create new knowledge.

4. ครูสู้อุตส่าห์สอนศิษย์ตน
endure the burdens of teaching with composure.

5. ครูอดทนต่อคำหยาบคาย
receive harsh words with patience.

6. ครูขยายคำลึกซึ้ง
profoundly explain new and difficult concepts.

7. ครูไม่ดึงศิษย์ไปในทางเสียหาย
never leads students into wrong-doing.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง