บทความพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๘

26 สิงหาคม 2021 | พระเครื่อง
เหรียญ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๘
เหรียญ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๘

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนมหาเถร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ภูมิลำเนาเดิม

ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นบุตรนายบาง นางผาด นิลประภา

วันประสูติ

๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ในรัชกาลที่ ๕

วันสถาปนา

๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

วันสิ้นพระชนม์

๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระชนมายุ

๙๐ พรรษา   ๕ เดือน

ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ๑๔ ปี ๒ เดือน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง