บทความพระพุทธศาสนา

อัญมณีประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา มีบริวารมาก

14 กรกฎาคม 2019 | สิ่งนำโชค

อัญมณี เครื่องประดับ หิน สำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี

Carnelian
Carnelian

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรใช้เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีส้ม หรือสีแสด เรียกว่า ปิตาภรณ์ ได้แก่

 • โอปอลไฟ (Fire Opal)
 • หยกแดง (Red jade)
 • หยกแดงไต้หวัน (Carnelian)
 • สปิเนลสีส้ม (Orange Spinel)
 • แซปไฟร์สีส้ม (Padparadscha)
 • ประการัง (Coral)

อัญมณีที่ควรใช้แต่งกายวันพฤหัสบดี

 • ไพฑูรย์หรือตาแมว (Chrysoberyl Cat’s Eye)
โอปอลไฟ (Fire Opal)
โอปอลไฟ (Fire Opal)

สีของอัญมณีสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี ส่งเสริมด้านใดบ้าง

 • สีของอัญมณีที่เสริมการเงิน คือ สีขาว
 • สีของอัญมณีที่เสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คือ ชมพู
 • สีของอัญมณีที่เสริมบารมี อำนาจ คือ สีฟ้า
 • สีของอัญมณีที่เสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คือ สีแดง
 • สีของอัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา กรุณา คือสีเขียว
 • สีของอัญมณีที่เสริมบริวาร มีผู้มาเป็นลูกน้องมาก คือสีน้ำเงิน หรือสีฟ้า เช่น ไพลิน
 • สีของอัญมณีที่เสริมอายุ หากต้องการมีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรง คือสีเทา หรือสีควันบุหรี่ เช่น มุกดาหาร

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง