บทความพระพุทธศาสนา

คาถาแคล้วคลาด ปลอดภัย ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร

24 กรกฎาคม 2021 | คาถา
คาถาแคล้วคลาด ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร
คาถาแคล้วคลาด ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร

คาถาแคล้วคลาด ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร

นะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ

นะ มะ พะ ธะ ยะ นะชาลีติ

สวดคาถาแคล้วคลาดก่อนออกจากบ้านหรือเดินทาง

ก่อนสวดตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

หมั่นทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล ภาวนา ช่วยเหลือสังคม กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

ใช้เป็นคาถาแคล้วคลาด ปลอดภัย ความแคล้วคลาดจากอำนาจบุญกุศลนั้นมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบา ลดอุปสรรคในชีวิต ส่งผลให้มีความรุ่งเรืองได้

ขอบคุณที่มาของคาถาและภาพประกอบซึ่งปรากฏที่มาบนภาพแล้ว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง