บทความพระพุทธศาสนา

ปฏิทินปักขคณนา ปี 2565 ปฏิทินวันพระธรรมยุต ปี 2565

10 มิถุนายน 2021 | คอมพิวเตอร์
ปฏิทินปักขคณนา ปี 2565 ปฏิทินวันพระธรรมยุต ปี 2565
ปฏิทินปักขคณนา ปี 2565 ปฏิทินวันพระธรรมยุต ปี 2565

เป็นที่ทราบกันดีในคณะสงฆ์ธรรมยุตว่า การทำสังฆกรรมลงฟังพระปาฏิโมกข์นั้นเป็นไปตามปฏิทินปักขคณนา ซึ่งโดยปกติแล้วทางมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยหรือทางวัดบวรนิเวศวิหารจะส่งถวายตามวัดต่าง ๆ ที่สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตก่อนถึงวันปีใหม่ในปีนั้น ๆ

แต่สำหรับท่านที่ต้องการทราบปฏิทินปักขคณนาหรือวันพระธรรมยุตของปีนั้น ๆ แบบล่วงหน้าท่านสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ ปฏิทินปักขคณนา.com ซึ่งท่า่นสามารถดูปฏิทินปักขคณนาหรือวันพระธรรมยุตล่วงหน้าได้หลายปี และสามารถดูปฏิทินวันพระธรรมยุตย้อนหลังได้ด้วย

แต่อย่างไรก็เแล้วแต่ อาจจะมีบางปักษ์ที่ไม่ตรงกับปฏิทินปักขคณนาของฉบับที่ใช้งานจริงในปีนั้น ๆ เนื่องจากปฏิทินปักขคณนาที่พิมพ์แจกใช้งานจริงในปีนั้น ๆ มีการปรับเปลี่ยนสลับบางปักษ์ในบางเดือนเพื่อให้วันพระที่สำคัญ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันหยุดตามปฏิทินราชการ

เข้าดูวันพระธรรมยุตทุกปีได้ที่เว็บไซต์ ปฏิทินปักขคณนา.com 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook