บทความพระพุทธศาสนา

วัดป่าธรรมชาติ Wat Pa Dhammachart in California USA

22 พฤษภาคม 2021 | วัดธรรมยุตในสหรัฐ
วัดป่าธรรมชาติ Wat Pa Dhammachart in California USA
วัดป่าธรรมชาติ Wat Pa Dhammachart in California USA

วัดป่าธรรมชาติ ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2527
ที่ดิน : 6.5 เอเคอร์
นิกาย : ธรรมยุต

Wat Pa Dhammachart in California USA

14036 E. Don Julian Rd.,
La Puente, CA 91746-2804
www.watpala1.org
E-mail : [email protected],
[email protected]
Tel. (626) 336 – 2224
Fax. (626) 330 – 0924
Mobile. 626-589-5434

Wat Pa Dhammachart in California USA
Wat Pa Dhammachart in California USA
Wat Pa Dhammachart in California USA
Wat Pa Dhammachart in California USA

ภาพประกอบจาก : วัดป่าธรรมชาติ USA

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง