บทความพระพุทธศาสนา

วัดวอชิงตันพุทธวนาราม : Wat Washington Buddhavanaram USA

20 พฤษภาคม 2021 | วัดธรรมยุตในสหรัฐ
วัดวอชิงตันพุทธวนาราม : Wat Washington Buddhavanaram Washington USA
วัดวอชิงตันพุทธวนาราม : Wat Washington Buddhavanaram Washington USA

วัดวอชิงตันพุทธวนาราม ใน Washington

ก่อตั้ง พ.ศ. 2525
ที่ดิน 7.1 เอเคอร
คณะสงฆ์ธรรมยุต

Wat Washington Buddhavanaram

4401 S. 360th St., Auburn,
WA 98001-9337
www.watwashington.org
E-mail : [email protected]
Tel. (253) 927 – 5408
Fax. (253) 927 – 9548

Time in Washington USA

วัดวอชิงตันพุทธวนาราม : Wat Washington Buddhavanaram Washington USA
วัดวอชิงตันพุทธวนาราม : Wat Washington Buddhavanaram Washington USA
วัดวอชิงตันพุทธวนาราม : Wat Washington Buddhavanaram Washington USA
วัดวอชิงตันพุทธวนาราม : Wat Washington Buddhavanaram Washington USA

ภาพประกอบจาก : Wat Washington Buddhavanaram

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง