บทความพระพุทธศาสนา

วัดพุทธดัลลัส : Buddhist Center of Dallas in Texas USA

22 พฤษภาคม 2021 | วัดธรรมยุตในสหรัฐ
วัดพุทธดัลลัส : Buddhist Center of Dallas in Texas USA
วัดพุทธดัลลัส : Buddhist Center of Dallas in Texas USA

วัดพุทธดัลลัส in Texas USA

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2525
ที่ดิน : 11.99 เอเคอร์
นิกาย  : ธรรมยุต

Buddhist Center of Dallas

8484 Stults Rd., Dallas,
TX 75243-4021
www.watdallas.org
E-mail : [email protected]
Tel. (214) 340 – 6187

งานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตสหรัฐอเมริกา ณ วัดพุทธดัลลัส เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
งานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตสหรัฐอเมริกา ณ วัดพุทธดัลลัส เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาพประกอบจาก The Buddhist Temple of Dallas – Watdallas

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง