บทความพระพุทธศาสนา

วัดพุทธบูชา : Wat Buddha Bucha Georgia USA

20 พฤษภาคม 2021 | วัดธรรมยุตในสหรัฐ
วัดพุทธบูชา : Wat Buddha Bucha Georgia USA

วัดพุทธบูชา ใน Georgia

ก่อตั้ง พ.ศ. 2525
ที่ดิน 11.99 เอเคอร์
คณะสงฆ์ธรรมยุต

Wat Buddha Bucha

3094 Rainbow Dr.,
Decatur, GA 30034-1610
www.watbuddhabucha.org
E-mail : [email protected]
Tel. (404) 284 – 2416

วัดพุทธบูชา : Wat Buddha Bucha Georgia USA
วัดพุทธบูชา : Wat Buddha Bucha Georgia USA

Time in Georgia USA

ภาพประกอบจาก : Wat Buddha Bucha , Atlanta , Georgia

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง