บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญใบโพธิ์ พระโพธิจักร หลวงพ่อลี วัดอโศกการาม พ.ศ. 2500

21 พฤษภาคม 2021 | พระเครื่อง
เหรียญใบโพธิ์ หลวงพ่อลี วัดอโศกการาม พ.ศ. 2500
เหรียญใบโพธิ์ หลวงพ่อลี วัดอโศกการาม พ.ศ. 2500

ประวัติท่านพ่อลี วัดอโศกการาม

พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ หรือ หรือที่บรรดาศิษย์เรียกท่านว่าท่านพ่อลี นามเดิมของท่านคือ ชาลี นารีวงศ์ เมื่ออุปสมบทแล้วได้รับฉายาว่า ธมมฺธโร ท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์สายกรรมฐานพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต และอดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม (จังหวัดสมุทรปราการ)

ท่านพ่อลี เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2449 (หากนับแบบปัจจุบันคือปี พ.ศ. 2450) ณ ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเป็นบุตรของนายปาว นางพ่วย นารีวงศ์ ท่านได้ช่วยบิดาทำงานอย่างขันแข็งจนอายุครบอุปสมบทจึงได้เข้าอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 เมื่อท่านบวชได้ 2 พรรษา ได้ฟังธรรมจากศิษย์รูปหนึ่งของพระอาจารย์มั่น จึงมีเลื่อมใสได้ออกติดตามเสาะแสวงหาพระอาจารย์มั่นจนพบที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี และทำการฝากตัวขอเป็นศิษย์ท่าน

พระอาจารย์มั่นได้สอนให้ท่านภาวนาว่า “พุทฺโธ ๆ” และได้ติดตามออกจากจาริกธุดงค์ไปตามที่ต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมจึงได้ญัตติเป็นพระภิกษุในคณะสงฆ์ธรรมยุติก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 โดยมีพระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปญฺโญ) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เพ็ง วัดใต้ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรรมวาจาจารย์ ท่านถือธุดงควัตรอย่างเคร่งครัด

ท่านพ่อลีได้จาริกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศ รวมถึงเขมร พม่า และอินเดีย จนได้มาสร้างสำนักสงฆ์แม่ชีขาว จ.สมุทรปราการ ต่อมาได้ตั้งชื่อว่า “วัดอโศการาม” เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระเจ้าอโศกมหาราช และท่านได้ก่อสร้างเสนาสนะจนวัดมีความเจริญรุ่งเรืองโดยลำดับ เป็นที่เจริญศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเรื่อย

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2502 เป็นต้นไป ท่านพ่อลีเริ่มอาพาธหนักขึ้น จนกระทั่งวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2504 ท่านถึงแก่มรณภาพ รวมอายุได้ 54 ปี 334 วัน พรรษา 33

ลำดับสมณศักดิ์พ่อท่านลี

  • ปี พ.ศ. 2499 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสุทธิธรรมาจารย์
  • ปี พ.ศ. 2500 เป็นพระราชาคณะยกฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์

วัตถุมงคลท่านพ่อลี

วัตถุมงคลของท่านพ่อลีที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านหรือได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือพระเครื่องรูปใบโพธิ์ ที่เรียกว่า พระโพธิจักร ซึ่งมีทั้งเนื้อดินเผาและเนื้อโลหะ ซึ่งท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ พระพิมพ์ใบโพธิ์เนื้อดินพิมพ์เล็ก หลวงพ่อลี วัดอโศการาม พ.ศ 2500

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง