บทความพระพุทธศาสนา

คาถา หัวใจตรีนิสิงเห ๑ ใน ๔ วิชาหลักของวิชาอาคมสมัยโบราณ

18 พฤษภาคม 2021 | คาถา
คาถา หัวใจตรีนิสิงเห
คาถา หัวใจตรีนิสิงเห

คาถา หัวใจตรีนิสิงเห

สะ ชะ ฏะ ตรี

คาถาหรือตำราตรีนิสิงเห จัดเป็น ๑ ใน ๔ วิชาหลักของวิชาอาคมสมัยโบราณ ซึ่งวิชาทั้ง ๔ นั้นมี ดังนี้ อิธะเจ, ปถมัง, ตรีนิสิงเห และมหาราช

หัวใจตรีนิสิงเห สะ ชะ ฏะ ตรี ผมยังหาข้อมูลไม่ได้ว่าท่านย่อมาจากบทไหน

พุทธคุณ คาถาหัวใจตรีนิสิงเห

พุทธคุณมหาอุด แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นมหากำบัง เป็นคาถาหรือยันต์ที่ใช้มาแต่โบราณ ฉะนั้น โดยมากจะเน้นพุทธคุณด้านคงกระพัน หนังเหนียว แคล้วคลาดปลอดภัย เข้าหาเจ้านายดีนักแล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง