บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสำเร็จ วิธีสวดคาถาให้ประสบความสำเร็จทั้งชาตินี้และชาติหน้า

7 พฤษภาคม 2021 | คาถา
คาถาสำเร็จ เจริญเป็นนิตย์จะสมหวังดังความตั้งใจในชาตินี้และชาติหน้า
คาถาสำเร็จ เจริญเป็นนิตย์จะสมหวังดังความตั้งใจในชาตินี้และชาติหน้า

ขอนำเหตุการณ์บางตอนอันเป็นที่มาของ “คาถาสำเร็จ” จากหนังสือ “ประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน”

(พระอาจารย์บุญนาค)…ไปถึงบ้านข่าแห่งหนึ่งประมาณ ๙ หลังคาเรือน ซึ่งเป็นข่าตะโอ่ย เข้าไปตั้งอยู่ใหม่ ยังมีข่าสองคนพอส่งภาษาลาวได้ มาถามว่า เจ้าอยากไปไส ถ้าคำไทยว่า คุณจะไปไหน ดังนี้ อาตมภาพตอบว่า จะไปเที่ยวกรรมฐาน แกจึงบอกว่า ต่อไปข้างหน้าบ้านคนห่างและส่งภาษากันไม่ถูกเลย อย่าไปดีกว่า ตกลงอาตมภาพก็ไปหาถ้ำอาศัยจำพรรษาอยู่ที่นั้น ก็มีคนสองคนนั้นใส่บาตรให้ฉัน อาหารบิณฑบาตเป็นข้าวโพดหลามด้วยกระบั้งไม้พุ่ง อาตมภาพก็อาศัยจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำนั้น บำเพ็ญเพียรเพ่งอาโปกสิณ คือเพ่งน้ำเป็นอารมณ์ บำเพ็ญอารมณ์ทั้งสองนี้เป็นที่สบายใจ อยู่จำพรรษาในที่นั้นนับว่าปลอดภัย ไม่มีอันตรายมาเบียดเบียน

ตอนออกพรรษาแล้ว ๕ วัน จึงเที่ยวต่อไปอีก ข้ามเขา ๓ ลูกแล้ว จวนจะค่ำยังไม่พบบ้านคน อาตมภาพก็แวะขึ้นเขา หาน้ำฉัน เพื่ออันจะพักจำวัดที่นั้นด้วย เผอิญไปพบพระหลวงตาองค์หนึ่ง หาบตะกร้าใหญ่ เที่ยวเก็บผลไม้มะเดื่ออยู่หน้าถ้ำ อาตมภาพจึงถามท่านว่า อยู่ที่ไหน ท่านตอบว่า ผมอยู่ในจักรวาล อาตมภาพจึงตะกายขึ้นไปพักที่ถ้ำ วางบาตรไว้แล้วจึงไปสรงน้ำเสร็จกลับมา พระหลวงตาองค์นั้นก็มาพักที่ถ้ำอันเดียวกัน จำวัดด้วยกันในถ้ำนั้น ท่านเรียกอาตมภาพไปเรียนคาถาด้วย ท่านว่าคาถาสำเร็จ คือปรารถนาอะไรก็สำเร็จตามประสงค์ดังนี้ ใจความว่า

“โอม อุ อะ มะ นะโม พุทธายะ ชะ สุ มัง”

ท่านบอกว่าให้เณรเจริญเป็นนิตย์ เณรจะสมหวังดังความตั้งใจในชาตินี้และชาติหน้า ดังนี้

พออาตมภาพเรียนจำไว้แล้ว ท่านก็ลงไปในเวลา ๗ ทุ่ม คือตี ๑ ในกลางคืนวันนั้น อาตมภาพถามว่า ท่านจะไปไหน ท่านตอบว่า จะไปเที่ยวในจักรวาล อาตมภาพถามว่า ท่านชื่ออะไร ท่านตอบว่า ผมชื่อพระ ดังนี้ แล้วก็เดินเรื่อยไปตามชายเขา อาตมภาพจำวัดอยู่ที่นั้นจนสว่าง…

ที่มา : http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/pra-boonnak/pra-boonnak-05.htm

อานุภาพแห่งคาถาความสำเร็จ

สำหรับอานุภาพแห่งคาถาความสำเร็จนี้ ผมพิจารณาดูจากเนื้อความแห่งที่มาของคาถาและอาจจะเพิ่มเติมความเชื่อความศรัทธาส่วนตัวเข้าไปด้วย คือเชื่อว่ามีพุทธคุณหรืออานุภาพครอบหนุนความปรารถนาต่าง ๆ ให้สำเร็จตามความมุ่งหมายที่ได้ตั้งใจไว้ คือความสำเร็จนั้นจักต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า หรือทั้งชาตินี้และชาติหน้าก็เป็นไปได้ แต่ท่านต้องอยู่ในเส้นทางแห่งความสำเร็จนั้นด้วย เช่น หากต้องการสอบให้สำเร็จ ท่านก็ต้องอยู่เส้นทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้นเป็นต้นว่า ตั้งใจเรียนเขียนอ่าน ขยันทบทวน สิ่งไหนไม่เข้าใจก็ต้องสอบถามผู้รู้ครูอาจารย์ แบบนี้ได้ชื่อว่าอยู่ในเส้นทางแห่งความสำเร็จ

วิธีสวดคาถาความสำเร็จ

ตามที่หลวงตาได้แนะนำไว้ คือสวดบ่อย ๆ สวดเป็นเนืองนิตย์ สวดทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ สำหรับผมแล้วจะสวดอยู่ 2 ลักษณะ คือ

  1. สวดท้ายบทสวดมนต์อื่น ๆ
  2. สวดทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ เดินทาง นั่งรถ รอเพื่อน ทำงาน ยืน เดิน นั่ง นอน สวดได้หมด

คำแนะนำวิธีสวดคาถาความสำเร็จให้สำเร็จ

  1. การสวดครั้งแรกควรมีเครื่องสักการะครูอาจารย์ เป็นต้นว่าดอกไม้ ธูปเทียนใส่จานถวายครูอาจารย์ โดยการถวายไว้หน้าโต๊ะหมู่บูชา
  2. ตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงหลวงตา ท่านพระอาจารย์บุญนาค รวมทั้งครูอาจารย์อื่น ๆ ที่เราไม่รู้ไม่เคยเห็น อาจจะกล่าวเป็นกลาง ๆ ว่า “ครูอาจารย์ท่านใดที่เป็นเจ้าของคาถานี้ หรือสืบทอดคาถานี้มา ข้าพเจ้าขอระลึกถึงและขอบูชาสักการะครูอาจารย์ท่านนั้น ข้าพเจ้าขอนุญาตใช้คาถาความสำเร็จนี้ ด้วยอำนาจแห่งมนต์คาถาความสำเร็จและบารมีครูอาจารย์ ขอสำเร็จจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด”
  3. ทำการสวดคาถาความสำเร็จ
  4. ทำการอุทิศบุญหรือกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาหรือทรงจำคาถานี้มา
  5. หมั่นทำบุญตักบาตร รักษาศีล ทำสมาธิภาวนา ช่วยเหลือสังคมอย่างเนืองนิตย์ ทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่คนอื่น ทำความสะดวกสบายสุขกายสบายใจให้เกิดขึ้นแก่คนอื่น ด้วยอานิสงส์แห่งการมอบความสำเร็จให้แก่ผู้อื่นนั้นก็จะช่วยหนุนความสำเร็จของเราอีกประการหนึ่งด้วย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook