บทความพระพุทธศาสนา

ผาเสวย อำเภอสมเด็จ กาฬสินธุ์ ไม่ใช่ตั้งเล่น ๆ แต่มีที่มาน่าประทับใจ

20 เมษายน 2021 | ท่องเที่ยว
ผาเสวย อำเภอสมเด็จ กาฬสินธุ์ ไม่ใช่ตั้งเล่น ๆ แต่มีที่มาน่าประทับใจ

เมื่อวาน วันที่ 19 เมษายน 2564 ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนเดินทางกลับได้ไปที่เขื่อนลำปาว ต่อด้วยพิพิธภัณฑ์สิรินธร (อังกฤษ: Sirindhorn Museum) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่พิพิธภัณฑ์สิรินธรถูกปิดเพราะสถานการณ์ โควิด-19 จากนั้นพวกเราก็เดินทางกลับจังหวัดสกลนคร โดยใช้เส้นทางอำเภอสมเด็จ-สกลนคร รถวิ่งผ่านเทือกเขาภูพานและเราแวะผาเสวยซึ่งอยู่ในระหว่างเส้นทาง

ผาเสวย อำเภอสมเด็จ กาฬสินธุ์ ไม่ใช่ตั้งเล่น ๆ แต่มีที่มาน่าประทับใจ
ผาเสวย อำเภอสมเด็จ กาฬสินธุ์ ไม่ใช่ตั้งเล่น ๆ แต่มีที่มาน่าประทับใจ

ผาเสวย เป็นหน้าผาบริเวณเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนคร เทือกเขาบริเวณนี้เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม แมกไม้ น้ำตก และหน้าผา

ผาเสวย อำเภอสมเด็จ กาฬสินธุ์ ไม่ใช่ตั้งเล่น ๆ แต่มีที่มาน่าประทับใจ
ผาเสวย อำเภอสมเด็จ กาฬสินธุ์ ไม่ใช่ตั้งเล่น ๆ แต่มีที่มาน่าประทับใจ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม โดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เทือกเขาภูพาน และแวะพักเสวยพระกระยาหารกลางวัน ที่ผารังแร้ง ซึ่งต่อมาเรียกว่า “ผาเสวย” และหยุดประทับเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้า ณ ทางแยกสหัสขันธ์ – กุฉินารายณ์ ซึ่งปัจจุบันคืออำเภอสมเด็จ แล้วเสด็จต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์

แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์

แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์
แผนที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดกาฬสินธุ์

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง