บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิจิตร พิมพ์นิยม มือแป

4 เมษายน 2021 | พระเครื่อง
เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิจิตร พิมพ์นิยม มือแป

หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เมืองชาละวัน

หลวงพ่อเพชร ประดิษฐานอยู่ที่ วัดท่าหลวง หรือวัดราชดิตถาราม พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗๔ ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นพระพุทธรูปมีพระพุทธลักษณะที่งดงามยิ่งนัก และทรงพุทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของประเทศไทย

หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนรุ่นแรก หล่อด้วยโลหะสำริด ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร สังฆาฎิสั้นเหนือพระอุระ หน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ 6 นิ้ว สูง 3 ศอก 3 นิ้ว สร้างในระหว่างปีพุทธศักราช 1660 ถึง 1880

สำหรับประวัติการสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรนั้น กล่าวกันว่า เมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาได้เกิดขบถจอมทอง เมืองเชียงใหม่ กรุงศรีอยุธยาได้ยกทัพไปปราบปรามจอมทอง แต่ก่อนที่เดินทางไปเจ้าเมืองพิจิตรได้ปรารภกับแม่ทัพว่า ถ้าปราบขบถจอมทองเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว ขอให้หาพระพุทธรูปงาม ๆ มาฝากสักองค์หนึ่ง

เมื่อปราบขบถเสร็จแล้ว ก่อนเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาจึงได้นึกถึงคำขอร้องของเจ้าเมืองพิจิตร จึงได้อัญเชิญหลวงพ่อเพชรจากจอมทองมาด้วย โดยการอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแพลูกบวบล่องมาตามแม่น้ำปิง จากนั้นจึงได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานไว้ที่วัดนครชุม (เมืองพิจิตรเก่า) ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตรจนถึงปัจจุบัน พระอุโบสถจะเปิดให้ประชาชนเข้านมัสการหลวงพ่อเพชรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น.

เหรียญหล่อโบราณ

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิจิตร พิมพ์นิยม มือแป

เป็ยนเหรียญหล่อแบบโบราณ ด้านหน้าเป็นรูปจำลอง หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร ประทับเหนืออาสนะฐานบัวสองชั้น ด้านหลัง เป็นเส้นลายผ้าหยาบและประทับยันต์อุณาโลม

เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็นยามศึกสงคราม โดยมี พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (ไป๋ ญาณผโล) อดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นพระเถระที่ชาวเมืองพิจิตรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ท่านได้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรขึ้นมาเพื่อแจกให้เป็นขวัญและกำลังให้แก่ลูกหลานของชาวจังหวัดพิจิตรที่จะต้องออกไปร่วมทำศึกสงคราม เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรก มีอยู่ด้วยกัน 2 พิมพ์ คือ พิมพ์มือแป (นิยม) และ พิมพ์มือกำ (มือบุก)

พระเกจิที่ร่วมปลุกเสก เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร

สำหรับพระเกจิที่ร่วมปลุกเสกเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนั้น โดยมากเป็นศิษย์สายหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เป็นต้นว่า

  1. หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
  2. หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง จังหวัดพิจิตร
  3. หลวงพ่อเขียน วัดสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ฯลฯ

พุทธคุณ เหรียญหล่อ หลวงพ่อเพชร รุ่นแรก

เนื่องจากเหรียญหล่อ หลวงพ่อเพชร รุ่นแรก สร้างขึ้นมาในยุคสงครามเพื่อแจกจ่ายเป็นขวัญแก่ประชาชนและเป็นกำลังใจผู้ที่จะไปรบ ประสบการณ์จึงเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัย คงกระพันชาตรี

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง